အၾကမ္းဖက္မႈ အနိ႒ာ႐ုံမ်ား၊ ဖ႐ုသဝါစာစကားမ်ားကို ၾကားသိေနရ

တရားေစာင့္သူကို တရားက ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု သမၼတေျပာ

ယခုတစ္ေလာတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအနိ႒ာ႐ုံမ်ား၊ ဖ႐ုသဝါ စာစကားမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရေသာေၾကာင့္ မ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းမသာျဖစ္ရေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္တြင္ လူမႈကြန္ရက္၌ ေျပာၾကားသည္။

မဲဆႏၵရွင္ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လမ္းစဥ္ဟာ အၾကမ္းမဖက္ေရးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏွလုံးရည္သမားေတြပါ။ ယခုတစ္ေလာ အၾကမ္းဖက္မႈ အနိ႒ာ႐ုံေတြ၊ ဖ႐ုသဝါစာ စကားေတြကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိေနရတာ မ်ားစြာ စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရန္ကို ရန္ခ်င္း မတုံ႔ႏွင္းၾကပါနဲ႔။ ရန္ကို ရန္ျဖင့္တုံ႔ျပန္ျခင္းဟာ မည္သည့္အခါမၽွ ရန္ၿငိမ္းေအးမည္ မဟုတ္ပါ’ဟု ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။

တရားေစာင့္သူကို တရားက ျပန္လည္ေစာင့္ေရွာက္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဓမၼေပၚ၌ မေတြမေဝ မယိမ္းမယိုင္ဘဲ ရပ္တည္ေပးၾကရန္၊ အဓမၼ ဟာ ဓမၼကို ႏိုင္႐ိုးထုံးစံမရွိေၾကာင္း၊ စိတ္ရွည္သည္းခံဇြဲ သန္ၿပီး အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ NLD ကို မပ်က္မကြက္ ေထာက္ခံမဲေပးၾကျခင္းျဖင့္ အႏိုင္ယူျပ ၾကရန္သာလိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေျပာသည္။

‘ယခုျပဳလုပ္မယ့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ လူတစ္ဦး တစ္ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ပစၥဳပၸန္ကာလတဒဂၤအက်ိဳး အတြက္ မဟုတ္ပါ။ ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူလူထု ႀကီးတစ္ရပ္လုံးရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ျဖည့္ ဆည္းေဖာ္ေဆာင္ရမယ့္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆိုတာ ျပည္သူအားကိုးယုံၾကည္တဲ့၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးေရွး႐ႈတဲ့ ျပည္သူ႕အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္မွသာ ေအာင္ျမင္မႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ NLD ကို အင္ျပည့္အားျပည့္နဲ႔ မဲေပးၾကရန္ တစ္ေယာက္ကစ တစ္ရာဆိုသလို ထပ္ဆင့္ တိုက္တြန္းၾကပါခင္ဗ်ာ’ဟု ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားထားသည္။

သတင္း – ေတဇာဘုန္းျမင့္

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက တင္ဆက္လ်က္ရွိေသာ သတင္း၊ သတင္းေဆာင္းပါး၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းႏွင့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားအား ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ Link (Viber) တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
https://tinyurl.com/y5vtkrh7

စံေတာ္ခ်ိန္ယူက်ဳ႕-https://www.youtube.com/c/TheStandardTimeTVFreeToAir