ေအာင္ဘာေလထီစာအုပ္ ငါးသိန္းခြဲေက်ာ္ ေရာင္းမကုန္က်န္ရွိ ဘ႑ာရသိမ္းေငြ က်ပ္သန္း ၂၅၀ အား ထပ္မံခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲတြင္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူျခင္းမရွိ ေသာ ဆုမဲမ်ားမွ ဘ႑ာရသိမ္းေငြ က်ပ္သန္း ၂၅၀ အား က်ပ္ ၁၀ သိန္းဆု ေလးဆု ၊ ေဝေဝဆာဆာ ဆုမဲမ်ားျဖစ္သည့္ က်ပ္သုံးသိန္းဆု ၂၀၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆု ၂၀၀၊ က်ပ္တစ္သိန္းဆု ၂၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ၂၂၂၄ ဆု ထပ္မံ ခ်ီးျမႇင့္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၁ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ က်ပ္ ၁၀၀၀ တန္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ ထီလက္မွတ္မ်ားကို ‘က’ အကၡရာမွ အစဥ္လိုက္ ‘ကဇ’အထိ စုစုေပါင္းအကၡရာ ၄၁ လုံး၊ ထီစာအုပ္ ၃၃၅၄၅၃၈ အုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာတြင္ ထီစာအုပ္၂၇၈၇၃၆၉ အုပ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး က်န္ထီစာအုပ္ ၅၆၇၁၆၉ အုပ္မွာ ေရာင္းမကုန္ထီအျဖစ္ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ထီလက္မွတ္မ်ားေရာင္းခ်ရေငြမွ က်ပ္သန္း ၂၇၈၇၃ ဒသမ ၆၉၀ ျဖစ္သျဖင့္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခြဲေဝခ်ီးျမႇင့္မည့္ ထီဆုေငြမွာ က်ပ္သန္း ၁၆၇၂၄ ဒသမ ၂၁၄ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါခြဲေဝခ်ီးျမႇင့္မည့္ ထီဆုေငြမ်ားမွာ အထူးဆုႀကီး စနစ္ျဖစ္ေသာ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္တစ္ဆု၊ က်ပ္ သိန္းတစ္ေသာင္း တစ္ဆု၊ က်ပ္သိန္းငါးေထာင္ႏွစ္ဆု ၊ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ေထာင္သုံးဆု၊ က်ပ္သိန္းတစ္ေထာင္ေလးဆု၊ ဆုတစ္ဆုခ်င္း စနစ္ျဖစ္ေသာ က်ပ္သိန္းငါးရာ ၁၉ဆု၊ က်ပ္သိန္းႏွစ္ရာ ၂၀၊ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ ၂၂ ဆု၊ က်ပ္သိန္းငါးဆယ္ ၂၅ဆု၊ က်ပ္သိန္း ႏွစ္ဆယ္ ၂၇ ဆု၊ က်ပ္ဆယ္သိန္းဆု ၃၀ ေဝေဝဆာဆာပေဒသာ ဆုမဲစနစ္ျဖစ္ေသာ က်ပ္သုံးသိန္းဆု ၁၅၀ ၊ က်ပ္ႏွစ္သိန္းဆု ၁၅၀၀၊ က်ပ္တစ္သိန္းဆု ၁၆၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ငါးေသာင္းဆု ၁၇၀၀၀၀ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း – ဇူလိုင္ေမ