မဲဆႏၵနယ္အားလုံးတြင္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ အထူးႀကိဳးပမ္းလိမ့္မည္ဟု ဂ်ပန္ေမၽွာ္လင့္

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး စသည့္အေျခအေနမ်ားအရ အခ်ိဳ႕ေသာေဒသမ်ားတြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပႏိုင္ ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း UEC ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရက မဲဆႏၵနယ္အားလုံးတြင္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ အထူးႀကိဳးပမ္း စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ သြားလိမ့္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ေၾကာင္း ဂ်ပန္အစိုးရ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Mr.SASAKAWA yohei က ေအာက္တိုဘာ၂၇ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘ယခုက်င္းပမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းလာေစေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းျဖစ္ပါေစေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္က ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါသည္’ဟု Mr.SASAKAWA yohei က ေျပာၾကားသည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္က်င္းပေတာ့မည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ ပြဲကို ေလ့လာရန္အတြက္ Mr.SASAKAWA yohei သည္၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပခဲ့စဥ္ကကဲ့သို႔ပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေလ့လာေရးအဖြဲ႕ကို ဦးေဆာင္သူ အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္ ခရီးလာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လတ္တေလာ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ မ်ားျပားေနေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အတူတကြ လာေရာက္မည့္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရကို ေလၽွာ႔ခ်ထား ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္သံအမတ္ႀကီး Mr.MARUY- AMR i chiro ႏွင့္ သံ႐ုံးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ရယူၿပီး မဲ႐ုံၾကည့္႐ႈေလ့ လာျခင္းႏွင့္ မဲဆႏၵေပးမႈအေျခအေန၊ မဲေရတြက္မႈအေျခအေနမ်ားကိုလည္း တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္း ၾကည့္႐ႈေလ့လာသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက်သည့္ လြတ္လပ္၍ တရားမၽွတေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေပၚ ေပါက္လာမည္ဟု အခိုင္အမာယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း Mr.SASAKAWA yohei က ေျပာသည္။

သတင္း – ေတဇာဘုန္းျမင့္

စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက တင္ဆက္လ်က္ရွိေသာ သတင္း၊ သတင္းေဆာင္းပါး၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းႏွင့္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္မ်ားအား ပူးတြဲေဖာ္ျပပါ Link (Viber) တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ဖတ္႐ႈႏိုင္ပါသည္။
https://tinyurl.com/y5vtkrh7

စံေတာ္ခ်ိန္ယူက်ဳ႕-https://www.youtube.com/c/TheStandardTimeTVFreeToAir