ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္

(ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အထိအခ်က္အလက္)

ယမန္ေန႔ညတြင္ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ – (၁၄၆၆)ဦး

ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၄၇၆၆၆)ဦး

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံးတိုင္း၊ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္။

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – သကၤန္းကြၽန္း

ယမန္ေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၇ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၄၆၆) ဦး ထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ၿပီး သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံး ေတြ႕ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားသူ (‌ ၄၇၆၆၆ )ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၁၁၄၇)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွ္ိသူ (၂၇၃၇၃) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – အၪၨလီသင္း /စံေတာ္ခ်ိန္