တပ္မေတာ္၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျမင္ၾကသလဲ

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၅ ရက္သာလိုေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာသူမ်ားၾကား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားစြာ၊ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အမွတ္စဥ္ ၇ ခ်က္ပါရွိၿပီး အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ “ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လပ္၍ သမာသမတ္က်ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေစေရးသည္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္၏တာဝန္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျပန္အလွန္တာဝန္ခံရသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕တြင္လည္း တာဝန္ရွိေၾကာင္း သေဘာထားထုန္ျပန္သည္” ဟု အမွတ္စဥ္ ၇ တြင္ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီလိုသေဘာထားေတြ ထုတ္ျပန္တယ္ဆိုတာကေတာ့ လက္ရွိအစိုးရကို သာမကဘူး။ သူတို႔ရဲ႕လက္ရွိအေနအထားရပ္တည္မႈကို အာဏာသေဘာမ်ိဳး ပါဝါသေဘာမ်ိဳးျပၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ရာေရာက္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေျဖမရရင္ တစ္စုံတစ္ရာကိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ အေနအထားကို သုံးသပ္လို႔ရပါတယ္” ဟု ရခိုင္အမ်ိဳုးသားပါတီ၏ဒုတိယဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္က သုံးသပ္လိုက္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္ကေတာ့ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လက္ရွိအေျခအေနကို ျမင္ေတြ႕ရသည့္အတိုင္းေျပာဆိုျခင္းသာျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

“ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ထုတ္ျပန္တဲ့သူကိုယ္တိုင္ပဲသိမယ္။ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ေၾကညာခ်က္အရဆိုရင္ ကြၽန္တာ္တို႔သုံးသပ္ခ်က္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အမ်ားအျပားရွိတာမွန္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း သူကအေကာင္းဆုံးျပန္လည္ၿပီး ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြျပင္ဆင္ႏိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနတာေတြကြၽန္ေတာ္တို႔ျမင္ပါတယ္။ ေနာက္ UEC ရဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြအတြက္သမၼတက တာဝန္ေပးထားတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေတာ့ သမၼတမွာပဲတာဝန္ရွိတယ္။ တာဝန္ယူရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေျပာထားတာေတြလည္းေတြ႕ပါတယ္။ ကြၽန္တာ္တို႔ဒီမိုကေရစီသြားတဲ့အခါမွာ အဖြဲ႕အစည္းေတြကသီးျခား ေဆာင္႐ြက္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့က႑ေတြလည္းရွိပါတယ္။ UEC ကဥပေဒ ၊ နည္းဥပေဒနဲ႔အညီ ေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုေဖာ္ျပထားတာလည္းေတြ႕ပါတယ္။ ဘယ္အခ်က္ ဘယ္အခ်က္ေတြက မညီဘူးဆိုတာတင္ျပႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ဒီဥပေဒ၊နည္းဥပေဒနဲ႔ညီၫြတ္ေအာင္ ကြၽန္တာ္တို႔ အစိုးရကဝိုင္းဝန္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္ကေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တပ္မေတာ္မဲ႐ုံမ်ားကို ျပင္ပထုတ္လိုက္ျခင္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ဘယ္လိုလူေတြကိုမဲထည့္ရမလဲ ေၾကညာခ်က္အား ျမဝတီသတင္းစာ၌ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာေကာင္စီသို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ထံ သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ျပင္ပႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက
“ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ိဳ႕ကကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္နဲ႔ သြားေတြ႕ၿပီး UEC ရဲ႕မတရားမႈေတြ။ UEC လုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူတို႔မေက်နပ္တဲ့အခ်က္ေတြသြားၿပီး ေျပာၾကတယ္။ အဲဒီလိုေျပာခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း သူကဘာမဆိုလုပ္ရဲတယ္ဆိုတာကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကေျပာလိုက္တာရွိတယ္။ အခုခ်ိန္မွာ UEC ရဲ႕လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြက သိပ္ၿပီးသမာသမတ္မက်ဘူးဆိုတာကို အရင္ဦးတင္ေအး UEC နဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး ေျပာလာတာေတြမ်ားလာတဲ့အခါ သူကဒါကိုႀကိဳၿပီးသတိေပးတဲ့သေဘာေပါ့။ ဒီမွာဖတ္ၾကည့္ရတာေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးျပင္းထန္တယ္။ UEC ကိုတင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ လက္ရွိအာဏာရ အစိုးရကတာဝန္ယူရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးအထိေျပာလာတာေပါ့။ တာဝန္ယူသင့္တယ္ဆိုၿပီးေျပာလာတာေပါ့။ ဒါကေရွ႕ဆက္ၿပီး မဟုတ္မဟတ္မလုပ္ေအာင္။ မတရားမလုပ္ေအာင္သတိေပးတဲ့ဟာလို႔ယူလို႔ရွိရင္လည္းရတယ္။ ေနာင္မွာ ဒီထက္ပိုဆိုးလာလို႔ရွိရင္လည္း ဆိုးဆိုးဝါးဝါးျဖစ္လာလို႔ရွိရင္ အာဏာသိမ္းတာေတြ ဘာေတြအထိ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဒါကအေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခု ႀကိဳၿပီးသတိေပးခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့” ဟု ဦးရဲထြန္းကသုံးသပ္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ဆိုထားသည့္အတြက္ ယခုထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလတြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ေထာက္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရးဦးစီခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကေျပာသည္။

“ထုတ္ျပန္ခ်က္ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမွာေပါ့။ ႏိုင္ငံရဲ႕တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို ထိန္းသိမ္းတာေပါ့။ ဒီအခ်ိန္မွာကလည္း အစိုးရတစ္ရပ္ကူးေျပာင္းဖို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကာလ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီကာလမွာ ေနာက္ထပ္အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚလာဖို႔လုံးပမ္းေနရတဲ့ အေျခအေနျဖစ္တယ္။ အစိုးရေရာ၊ ျပည္သူေရာ တာဝန္ရွိတဲ့သူေတြအကုန္လုံး မဲေပးရမယ့္အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ တပ္မေတာ္ရဲ႕သေဘာထားကိုသိေအာင္ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္လို႔ တပ္မေတာ္က ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီလိုထုတ္ျပန္သင့္တယ္လို႔ သူတို႔လည္း တြက္ဆတာေပါ့” ဟုေျပာသည္။

ယခုလိုထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ တပ္မေတာ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အတိမ္အနက္သည္ မၾကာမီက်င္းပေတာ့မည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ပါဝင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းအဆင္ဆင့္အေနႏွင့္ သတိျပဳမိရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းကသတိေပးသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္ရဲ႕အတိမ္အနက္ကို ခန႔္မွန္းမိလို႔ သူတို႔အေနနဲ႔ မွ်မွ်တတလုပ္ဖို႔ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္လုပ္ဖို႔ ျပန္ထိန္းလိုက္တာမ်ိဳးအတြက္ သတိေပးလိုက္တာမ်ိဳးလည္းျဖစ္သြားႏိုင္တာေပါ့။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚသက္ေရာက္မႈဆိုတာကေတာ့ အဲဒါပါပဲ” ဟု ဦးရဲထြန္းကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတာဝန္ရွိသူအဆင္ဆင့္သည္ ဂ႐ုတစိုက္ျဖင့္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေရွ႕ေဆာင္ပါတီမွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ကဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအာဏာရပါတီႏွင့္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔က တပ္မေတာ္၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေပၚေတာ့ ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္က သက္ေရာက္မႈ ရွိလိမ့္မယ္လို႔ကြၽန္ေတာ္တို႔မထင္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးအရဆင္ျခင္ႏိုင္စြမ္းေတာ္ေတာ္ေလးကိုျမင့္မားလာၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေသုံးသပ္ထားပါတယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တီေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္ကေျပာသည္။

ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုဥကၠဌ ေဒၚေအးႏုစိန္ကလည္း
“ဒီႏိုင္ငံက စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္မွာ မေနခ်င္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား နည္းေပါင္းစုံနဲ႔ ဒီျပည္သူေတြ အထူးသျဖင့္ အခုမွ ပါတီေတြ၊ အဖြဲ႕အစည္းေတြ ကြဲသြားၾကတာ။ တကယ္တန္းအားျဖင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အေမွာင္ေခတ္ကို မလိုခ်င္တဲ့အတြက္ အမ်ားကညီညီညာညာ ဝိုင္းဝန္းၿပီး တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ၾကတာ။ ဆိုေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြ႐ိုးေနၿပီလို႔ပဲ ေျပာရမလား။ ဘယ္သူမွစစ္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အေမွာင္ေခတ္ထဲကိုေတာ့ ျပန္မသြားခ်င္ပါဘူး” ဟု ေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတစ္ခုႏွင့္ သီးသန႔္အင္တာဗ်ဴးအျဖစ္ေတြ႕ဆုံရာမွာ “ယခုလိုသတိေပးထုတ္ျပန္ရျခင္းမွာ ဥေပဒအရညီၫြတ္မႈရွိသလို ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ေျပာျခင္းျဖစ္ၿပီးတပ္မေတာ္၏လိုလားခ်က္မွာ လြတ္လပ္ၿပီးတရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ရန္သာျဖစ္ေၾကာင္း” ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယခုတပ္မေတာ္၏သတိေပးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားသည္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးဆုံးၿပီးျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္လ်က္ရွိေနရာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနႏွင့္ သတိထားေဆာင္႐ြက္ဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက မွတ္ခ်က္ျပဳထားၾကသည္။

လက္ရွိျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းထဲက ဒီမိုကေရစီကိုေဖာ္ေဆာင္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲခရီးလမ္းတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္က ပါဝင္ပတ္သက္လာမည္ကို ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းကသာမက အမ်ားျပည္သူဘက္ကပါ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေသာအေနအထားျဖစ္သည္။

သတင္းေဆာင္းပါး − ေနမင္းေက်ာ္၊ မိုးသိမ့္ႏိုင္ /စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး