မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ က်ဳံးအေနာက္ဘက္ရွိ မဲ႐ုံမ်ား၌ တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ မိသားစုဝင္မ်ား ဆႏၵမဲေပးေနၾကတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။

ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ၅၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မႏၲေလးခ႐ိုင္မွာ တပ္မေတာ္သားနဲ႔တပ္မေတာ္သားမိသားစုဝင္မ်ား ဆႏၵမဲေပးရမယ့္ မဲ႐ုံ (၅) ခုရွိၿပီး တပ္မေတာ္သားမ်ားနဲ႔ အရပ္သားတြဲ၍ မဲေပးရမယ့္မဲ႐ုံ (၁၃) ႐ုံရွိပါတယ္။

ဓာတ္ပုံ – ေကာင္းေဇာ္ဟိန္း/ MPA

စံေတာ္ခ်ိန္ဗိုက္ဗာ – https://tinyurl.com/y5vtkrh7
စံေတာ္ခ်ိန္ယူက်ဳ႕-https://www.youtube.com/c/TheStandardTimeTVFreeToAir