ယေန႔(ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္) မွာက်င္းပတဲ့ ၂၀၂၀ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ရွိမဲ႐ုံမ်ားမွာ ျပည္သူမ်ားဆႏၵမဲေပးေနၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Photo – Kaung Mrat Naing / MPA

စံေတာ္ခ်ိန္ဗိုက္ဗာ – https://tinyurl.com/y5vtkrh7
စံေတာ္ခ်ိန္ယူက်ဳ႕-https://www.youtube.com/c/TheStandardTimeTVFreeToAir