ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ‌အထက(၁)ဒဂုံေက်ာင္းရွိ မဲ႐ုံတြင္ ဆႏၵမဲေပးေနသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္‌၊ အထက(၁) ဒဂုံေက်ာင္းဝင္းအတြင္းမွာ ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္) နံနက္ ၆ နာရီကစတင္ၿပီး ဆႏၵမဲမ်ားေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။

မဲ႐ုံအတြင္း ဝင္ေရာက္ရာမွာ ကိုယ္အပူခ်ိန္တိုင္းျခင္းႏွင့္ KN95 ႏွာေခါင္းစည္းမ်ားေပးေဝတပ္ဆင္ေစျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ဆႏၵမဲေပးရာမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ COVID-19 လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအတိုင္း လာေရာက္မဲေပးၾကတာကိုေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။

ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁) တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ ဦးရဲမင္းဦးလည္း မဲ႐ုံအေျခအေနကိုလာေရာက္‌ေလ့လာစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာေစာင့္ၾကည့္‌ေလ့လာမႈမ်ားလည္း ရွိေနတာကိုျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

သတင္း – အၪၨလီသင္း/စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – ဖိုးသား/စံေတာ္ခ်ိန္

စံေတာ္ခ်ိန္ဗိုက္ဗာ – https://tinyurl.com/y5vtkrh7
စံေတာ္ခ်ိန္ယူက်ဳ႕-https://www.youtube.com/c/TheStandardTimeTVFreeToAir