၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အထူးျခားဆုံးအေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္တဲ့ တပ္တြင္းမဲ႐ုံေတြကို တပ္ျပင္ပမွာထားဖို႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ယေန႔ (ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္) မွာ စစ္တကၠသိုလ္ဗိုလ္ေလာင္းအမ်ားအျပားရွိတဲ့ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕မွာ တပ္မိသားစုမ်ားနဲ႔ ျပည္သူမ်ား ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကတာကို ျမင္ေတြ႕ရပါတယ္။

Photo – Myo Thiha Kyaw / MPA