တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းဖုန္း (ခ)ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ မဲ႐ုံ ၁ ကိုလာေရာက္မဲေပးခဲ့ၾကတဲ့ ပေလာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

Photo – MeKong News / MPA