ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္အေရးကမ္းလွမ္းမႈ

၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ တြင္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပါတီေပါင္း ၉၁ ခု၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၆၃၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၃၁ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီဆိုသည့္အတြက္ ပထမဦးဆုံးထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းသည့္ ေၾကညာခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က “ေနာင္အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရွးရႈရမည့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကိစၥ” ဟုေခါင္းစဥ္တပ္၍ တိုင္းရင္းသားပါတီ ၄၈ ခုကိုဖိတ္ေခၚသည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ၄ ရက္အၾကာ ႏိုဝင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာန၏ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈတြင္ ပါတီေပါင္း ၂၀ ထပ္တိုး၍ စုစုေပါင္းတိုင္းရင္းသားပါတီ ၆၈ ခုျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္ကေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တူညီၾကသည္ျဖစ္ရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ၏ ဆႏၵမ်ားကိုအေလးထားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးကို တက္တက္ႂကြႂကြပူးေပါင္းပါဝင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည့္အတြက္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္ေနသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားၾကား သုံးသပ္ေဆြးေႏြးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိလာခဲ့သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမႈမရွိခဲ့သည့္ ျပည္နယ္မ်ားထဲမွ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြအေျခစိုက္ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ANP မွ ဒုတိယဥကၠဌေဒၚေအးႏုစိန္က အာဏာရအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေပၚ ၅ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈမရွိခဲ့ျခင္းကို ျပဳျပင္ျခင္းအတြက္ႀကိဳဆိုေၾကာင္း အဆိုပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သုံးသပ္သည္။

“ဖိတ္ေခၚခ်က္ထုတ္ျပန္တဲ့အေပၚမွာ ဦးစြာကြၽန္မတို႔ကႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုကို အတူတကြတည္ေဆာက္ၾကမယ္ဆိုရင္ဒီလိုတိုင္းရင္းသားပါတီလို႔ေျပာၾကတဲ့ပါတီေတြနဲ႔ အႏိုင္ရပါတီဟာ တြဲၿပီးမေဆာင္႐ြက္လို႔မရပါဘူး။ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္မွသာ ကြၽန္မတို႔တကယ္စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႐ုပ္လုံးေပၚလာဖို႔၊ ေအာင္ျမင္လာဖို႔လမ္းစေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္နဲ႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မွာတိုင္းရင္းသားေတြနဲ႔ မေဆြးေႏြးမႈေတြ မညႇိႏႈိင္းမႈေတြနဲ႔ ေနခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ ေဝဖန္ခ်က္ေတြအေပၚမွာ NLD အစိုးရကျပဳျပင္လိုက္တဲ့အတြက္လည္းႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီ၏ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္က တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပါတီ၏ မူဝါဒကို ရွင္းျပသည္။

“မူကေတာ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္ခင္မွာမဟာမိတ္မထားပါဘူး။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အဆုံးအျဖတ္ကိုခံယူမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေၾကညာပါတယ္။ ျပည္သူေတြကေနေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာ ေရွ႕ဆက္သြားရမယ့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ေရးမွာေတာ့ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီအားလုံးနဲ႔ ရည္မွန္းခ်က္ခ်င္းတူတဲ့ပါတီအားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါ့မယ္ဆိုတဲ့ဟာကိုေၾကညာလိုက္တာပါ” ဟုဆိုသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ႏိုဝင္ဘာလ(၄) ရက္ကျပဳလုပ္သည့္ သမၼတအိမ္ေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးအစီအစဥ္၌ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးစားေပးေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရပုံစံမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသာရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန႔္ကဆိုသည္။

“သမၼတ႐ုံးကေတာ့အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးလို႔ေၾကညာထားတာပဲခင္ဗ်။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုပဲရည္႐ြယ္ၿပီးေဆာင္႐ြက္ေနတာပါ။ဘယ္လိုပုံစံဆိုတာေတာ့ဆုံးျဖတ္ၿပီးသားမရွိေသးပါဘူး” ဟုေျပာသည္။

သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရဦးေဇာ္ေဌး၏ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရပုံစံဖြဲ႕စည္းမည္ဆိုလွ်င္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားကို ပါလီမန္စနစ္က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ထည့္သြင္းႏိုင္မည္ဟု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ ဦးရဲထြန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

“ဒီလို စကားေျပာ႐ုံပဲ ခင္ဗ်ားတို႔ဘာေတြျဖစ္ခ်င္တုန္း။ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေဖာ္ေဆာင္မွာ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အစိုးရ လိုအပ္တဲ့ဟာကိုအႀကံဉာဏ္ေပးၾကပါ။ ကူညီၾကပါဆိုတာေလာက္နဲ႔ပဲၿပီးသြားမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ေတြမွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲကေနၿပီး တခ်ိဳ႕သင့္ေတာ္တဲ့သူေတြကို သင့္ေတာ္တဲ့ေနရာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြေပးမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္လည္း အဲဒီျပည္နယ္ေတြမွာဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဖြဲ႕တဲ့အခါမွာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္နဲ႔ ထည့္သြင္းမွာလား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္းျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွထည့္သြင္းလို႔လည္းရတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္စရာမလိုဘူးေလ” ဟု၎ကေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ဦးရဲထြန္းက အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္းစုံ (သို႔မဟုတ္) အဓိကပါတီႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ က်ယ္ျပန႔္သည့္ ၫြန႔္ေပါင္းအစိုးရကိုေခၚတြင္ၿပီး စစ္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ရင္ဆိုင္ရသည့္အခ်ိန္မ်ိဳး၌သာ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး အထူးလိုအပ္ေနခ်ိန္ဖြဲ႕စည္းေလ့ရွိျခင္းေၾကာင့္ လက္ရွိအာဏာရပါတီ၏ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအား ဖိတ္ေခၚမႈႏွင့္ အဓိပၸါယ္ကြဲလြဲေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက စံေတာ္ခ်ိန္သို႔သုံးသပ္ျပသည္။

“ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္သြားမယ္ဆိုတာကို တပ္မေတာ္ကလည္းသေဘာတူညီထားၿပီးသားျဖစ္တယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြအေနနဲ႔လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ရႈံးသြားတဲ့အခါ သူတို႔ကိုပစ္ပယ္ရာလည္းမေရာက္ေအာင္ဆိုတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအေရးႀကီးတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကိုသြားဖို႔အတြက္ ဘာေတြလိုသလဲဆိုတာ ဝိုင္းဝန္းၿပီးကူညီၾကဖို႔ဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္။ နည္းနည္းေလးကြဲတာေပါ့” ဟု ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူဦးရဲထြန္းက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕မွ အဆိုပါဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းမႈမွာ တရားဝင္စာမေရာက္ရွိေသးေသာ္လည္း ႀကိဳဆိုလွ်က္ရွိေၾကာင္ စံေတာ္ခ်ိန္၏ေမးျမန္းမႈတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုထားသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက “စာကို ေဖ့စ္ဘုတ္မွာပဲေတြ႕ရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီေတာ့ေရာက္မလာေသးဘူး။ စာရဲ႕သေဘာအရဆိုရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ဖို႔ဆိုအားလုံးကပါဝင္မွာပဲ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္မွပဲ တိုင္းျပည္ကေအးခ်မ္းမွာေပါ့” ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရး ပူးေပါင္းရန္ကမ္းလွမ္းသည့္အတြက္ ႀကိဳဆိုေၾကာင္း “ေနာင္အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေရွးရႈရမည့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကိစၥ” ကို မည္သည့္လမ္းစဥ္ျဖင့္အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ကို မွတ္ခ်က္မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒၚေအးႏုစိန္ကေျပာသည္။

“အခုကေတာ့အတူတကြေဆာင္႐ြက္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ကမ္းလွမ္းတဲ့အဆင့္ပဲရွိတယ္။ ဘယ္လိုအတူတကြဆိုတဲ့နည္းလမ္းကို ကြၽန္မတို႔တိတိက်က် ရွိတဲ့အခါမွာေတာ့တစ္မ်ိဳးျဖစ္မယ္။ အခုပဏာမအေနနဲ႔ကေတာ့ တကယ့္ကို လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲႀကိဳဆိုပါတယ္။ တစ္ပါတီထဲက အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္တဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အလုံအေလာက္ အႏိုင္ရရွိထားၿပီဆိုေတာ့ NLD ပါတီကပဲဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕မွာေပါ့။ ကြၽန္မတို႔ကေတာ့ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့အခါမွာ ကြၽန္မတို႔ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ မေလ်ာ္ညီဘဲ ဆီေလ်ာ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတိုင္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုပဲလိုခ်င္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္သည့္အစိုးရတစ္ရပ္ကိုျမင္ေတြ႕ရႏိုင္ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးႀကိဳက္ႏွစ္သက္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပုံစံလိုအပ္ ေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကလည္း သုံးသပ္သည္။

“လူထုကေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္တဲ့အစိုးရျဖစ္လာမွာေတာ့အမွန္အကန္ပဲေလ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးထဲရွိတဲ့ႏိုင္ငံမဟုတ္ဘူး။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆိုတာတိုင္းရင္းသား ေပါင္းစုံေနတဲ့ႏိုင္ငံ။ အဲဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားေတြအားလုံးက ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ပုံစံျဖစ္မွၿငိမ္းခ်မ္းမွာ” ဟု ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းကေျပာသည္။

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ထုတ္ျပန္ခ်က္ဟုဆိုကာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၅ ဦးျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ယင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ NCA မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျမန္ဆုံးေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုမ်ား လိုလားေတာင့္တေနသည့္အခ်င္းအရာမွာ ျပည္တြင္းပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးတို႔သာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းခ်င္းရာတို႔ ေပၚထြန္းလာေရးသည္ လာမည့္ငါးႏွစ္သက္တမ္းကို ဆက္လက္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရရွိမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရအေပၚတြင္ အဓိကမူတည္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

သတင္းေဆာင္းပါး – ေနမင္းေက်ာ္၊ မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – ဖိုးစိုင္း(ဂ်ာနယ္လစ္)