ေထာက္ခံသူမ်ားသာမက မေထာက္ခံသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ကာကြယ္မည္ဟု NLD ပါတီ ျပည္သူသို႔အသိေပး

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံသူမ်ားသာမက မေထာက္ခံသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ဟု ခံယူထားေၾကာင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ NLD က ယေန႔ ( ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္) တြင္ ျပည္သူသို႔အသိေပးသည့္ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

NLD အေနျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္ေရးဟူေသာ ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္၊ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ မဲဆႏၵနယ္အားလုံး၏ ၈၂ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံမႈကို ဆက္တိုက္ရရွိျခင္းသည္ လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အံ့မခန္းေသာ စည္း႐ုံးေရး စြမ္းအားေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထုက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေပၚ ျပတ္ျပတ္သားသား ေထာက္ခံျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ေက်းဇူးႏွင့္ယုံၾကည္မႈတို႔ကို ကိုက္ညီေစရန္ တာဝန္ေက်ရမည္ဟု ခံယူထားေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ယုံၾကည္ခ်က္၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳးစားျဖည့္ဆည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ေ႐ြးေကာက္ပြ္ေၾကညာစာတမ္းပါ ဦးတည္ခ်က္ (၃) ရပ္ႏွင့္အညီ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း – သီတာလြင္/စံေတာ္ခ်ိန္