ျမန္မာႏွင့္တ႐ုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကိုဗစ္ကာလအလြန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကုစားမႈ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ အာဆီယံ(ျမန္မာ) အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကုန္စည္ျပပြဲကို အြန္လိုင္းစနစ္ျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွႀကီးမႉး၍ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္မွ ၁၁ ရက္ထိ ၁၀ ရက္တိုင္တိုင္ ျပဳလုပ္မည္။

ျပပြဲတြင္ Consumer Electronic Products အမ်ိဳးအစားမွ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ စမတ္ဖုန္းဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၊ တာယာ၊ ကားအတြင္းအလွဆင္ပစၥည္း၊ ကားအတြင္းခန္းအေထာက္အကူ ျပဳပစၥည္းမ်ား။ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ားအုပ္စုမွ အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္း၊ DIY အိမ္တြင္းမႈ ပစၥည္း၊ အေသးစားစက္ပစၥည္း၊ အေသးစားသတၱဳအလွဆင္ပစၥည္း၊ ေရခ်ိဳးခန္းသုံးပစၥည္း။စက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအုပ္စုမွ ေန႔စဥ္သုံးစက္ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္အေခ်ာထုတ္ပစၥည္း၊ အစားအေသာက္ထုပ္ပိုးပစၥည္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးစက္ပစၥည္း၊ စက္မႈလယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္း၊ စြမ္းအင္သုံးစက္ပစၥည္း၊ Clean Energy စက္ပစၥည္းမ်ား။ ေန႔စဥ္သုံးပစၥည္းမ်ားမွ အိမ္သုံးအထည္ခ်ဳပ္ပစၥည္း၊ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္း၊ ေန႔စဥ္သုံးေႂကြထည္ပစၥည္း၊ ေန႔စဥ္သုံးလက္မႈပစၥည္း၊ ဖက္ရွင္အက်ႌ၊ ဖက္ရွင္ဒီဇိုင္းေဖာ္ပစၥည္း၊ အထည္လိပ္၊ အသုံးအေဆာင္ အိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး။ ကုသေရးသုံးအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းႏွင့္ ကာကြယ္ေရးသုံးပစၥည္း၊ စက္ကိရိယာမ်ားမွ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူျပဳ ကုသေရးဓာတ္ဆာမ်ား၊ ကာကြယ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ႏွာေခါင္းစည္း Mask မ်ား၊ PPE ဝတ္စုံမ်ား၊ အသက္ရႈစက္စသည္မ်ား ခင္းက်င္း ျပသပါမည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကုန္သြယ္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွႀကီးမႉး၍ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရး တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး၊ ကိုဗစ္ကာလအလြန္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာကုစားမႈ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေရး၊ တ႐ုတ္-အာဆီယံေဒသအတြင္း ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈအဆင္ေျပေစေရးစသည္တို႔ကိုရည္႐ြယ္လ်က္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္လူသုံးကုန္ပစၥည္းျပပြဲ၊ မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီအခ်ိန္တြင္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းျပပြဲ၊ မိတ္ဆက္ပြဲႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကားေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို Video Conferencing စနစ္ႏွင့္စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပါဝင္တက္ေရာက္လိုသူမ်ား ေအာက္ပါ လင့္ခ္သို႔ဝင္ေရာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ QR Code Scan ဖတ္၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။

https://forms.gle/nuFUCdp7XvG4e4az7