ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္

(ႏို၀င္ဘာ ၂၆ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီအထိအခ်က္အလက္)

ယမန္ေန႔ညတြင္ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ – (၁၃၃၀) ဦး

ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၈၃၅၆၆) ဦး

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံးတိုင္း၊ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္

ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – ေျမာက္ဥကၠလာပ

ယမန္ေန႔ ( ႏို၀င္ဘာ ၂၅ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ( ၁၃၃၀ ) ဦးထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ၿပီး ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံး ေတြ႕ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (‌၈၃၅၆၆) ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၁၈၁၀)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွ္ိသူ (၆၃၃၆၆) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္/စံေတာ္ခ်ိန္