စနစ္အေဟာင္းလက္က်န္ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ အတိုး/အေျပာင္း ေအာ္ဒါမထြက္ေပးဘဲ ခ်န္ထားသည့္အတြက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိေနဟုဆို

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ မူလတန္းအဆင့္၊ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ရာထူး အတိုး / အေျပာင္းအေ႐ႊ႕မ်ား အမိန႔္ထြက္ခဲ့သည္မွာ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း က်န္ရွိေနေသာ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ရာထူး အတိုး/ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္အသစ္အရ ခ်န္ထားခံရသည့္အတြက္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ အခြင့္အေရး နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း မူလတန္းျပဆရာ/ဆရာမ မ်ားထံစုံစမ္းသိရွိရသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ရာထူးတိုးေခၚယူခဲ့ေသာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မ်ားအား ရာထူးတိုး တန္းစီဇယားတြင္ ယခင္ဖြဲ႕စည္းပုံ မူလတန္းျပ လုပ္သက္(၂)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူမ်ား မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ္လည္း ယခုဖြဲ႕စည္းပုံသစ္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္မွာ လစာႏႈန္းက်ပ္ (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀ – ၂၂၆၀၀၀) ျဖစ္သျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေဟာင္းရွိ မူလတန္းျပမ်ားသည္ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ ရာထူးတိုး ေလွ်ာက္ထားပါက လစာႏႈန္းတစ္ဆင့္ေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒအရ ေဆာင္႐ြက္၍ မရပါေသာေၾကာင့္ သတ္မွတ္မႈႏွင့္အညီ ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အရင္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေဟာင္းအရ မူလုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ဆိုရင္ အလျပ / မူအုပ္ ေလွ်ာက္ခြင့္ရွိတယ္။ မူလယ္ေပါင္း ၅ ႏွစ္ဆိုရင္လည္း BEd ေျဖဆိုခြင့္ရၾကတယ္။ ခု အသစ္ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္ကို ေလ့လာရသေလာက္ လက္ေထာက္ မူ/လယ္ ျပကေန ဒု မူ/လယ္ျပ သို႔ေရာက္ဖို႔ ၇ ႏွစ္ေစာင့္ရမယ္။ ဒု မူ/လယ္ ျပနဲ႔လည္း BEd ေျဖခြင့္မရေသးဘူး ထက္ျပစေကး လစာရတဲ့ မူျပ မူအုပ္ လယ္ျပ အဆင့္ကို လုပ္သက္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ေစာင့္ၿပီးမွ ရမယ္ ၿပီးမွ BEd ေျဖခြင့္ရမယ္။ ေျပာခ်င္တာက ဖြဲ႕စည္းပုံအေဟာင္းမွာ ၅ ႏွစ္နဲ႔ BEd ဘြဲ႕ရႏိုင္တယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္မွာ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ BEd ဘြဲ႕ကို ရႏိုင္မယ့္ အေျခအေနရွိေနၿပီ။ ရာထူးတိုးမွာ လစာတိုးမွာ ေမွ်ာ္ကိုးလို႔မဟုတ္ဘူး။ ပညာေရး ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ပညာေရးဘြဲ႕ BEd ကို မက္ေမာလို႔ ေျပာတာပါ”ဟု တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ့ေသာင္း ၿမိဳ႕နယ္ မူ/လြန္(ဂ်လန္း)မွ မူလတန္းျပ ဦးဂင္ရွိန္က စံေတာ္ခ်ိန္သို႔ ေျပာသည္။

မူအုပ္ေျပာင္း/တိုးသူမ်ား နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ယခုႏွစ္ေလ်ာက္ထားေသာ ရာထူးအားလုံးခန္႔ၿပီးမွသာ စနစ္သစ္မူေျပာင္းတိုးရန္ႏွင့္ လက္က်န္ရွိေနေသာ မူအုပ္ တိုးေျပာင္းရာထူးမ်ား အျမန္ဆုံးထြက္ေပးရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ အသနားခံစာ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္အရ မူ/အုပ္တိုးေျပာင္းကို မတင္ဖို႔ အစထဲက ေျပာရင္ မတင္ဘူးေလ။ အခုက်ေတာ့ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ၫႊန္ၾကားလို႔ အစအဆုံး တင္ၿပီးလို႔ တန္းစီဇယား ထြက္ၿပီးမွ ဖြဲ႕စည္းပုံအသစ္အရ Cancel လုပ္လိုက္ေတာ့ မတရားဘူး ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ နစ္နာမႈရွိတဲ့အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကို လိပ္မူၿပီး ဆရာ/ဆရာမေတြ အသနားခံစာ ေပးပို႔ထားပါတယ္”ဟု က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ အမက(လြိဳင္ေမြ) မွ မူလတန္းျပ ဆရာ ဦးသူရေအာင္က ေျပာသည္။

အဆိုပါ အသနားခံစာတြင္”မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ရာထူးအတိုးေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ယခင္စနစ္ေဟာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံကာလတြင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားပင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုဖြဲ႕စည္းပုံစနစ္အရ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ ရာထူး အတိုး/အေျပာင္း အေ႐ႊ႕အမိန႔္ႏွင့္ လုံဝမသက္ဆိုင္ေသးပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေဟာင္းအရ မူလတန္း ေက်ာင္းအုပ္ ရာထူး/ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ လစာႏႈန္း (၁၉၈၀၀၀-၂၀၀၀-၂၀၈၀၀၀) အတိုင္းေပးၿပီး ယခုဖြဲ႕စည္းပုံ စနစ္သစ္အရ ျပန္လည္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း၍ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ အမိန႔္ထြက္ရွိရန္ က်န္ရွိေနေသာ မူလတန္းေက်ာင္းအုပ္ရာထူး အတိုး/ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕ မ်ား အျမန္ဆုံး ထြက္ေပးပါရန္ ဆရာ/ ဆရာမမ်ားအားလုံးကိုယ္စား လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ႐ိုေသေလးစားစြာ အသနားခံ တင္ျပအပ္ပါသည္”ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယင္းအသနားခံစာႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တစ္စုံတစ္ရာ အေၾကာင္းျပန္တုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနမွ အႀကိမ္ႀကိမ္ဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့ေပ။

သတင္း – သီတာလြင္/ စံေတာ္ခ်ိန္