ျမန္မာႏွင့္ COVID-19ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီအထိအခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ – (၁၄၇၆)ဦး
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၉၂၁၈၉ )ဦး
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံးတိုင္း၊ ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္။
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – မဂၤလာဒုံ

ယမန္ေန႔ ( ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၁၄၇၆)ဦးထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွျဖစ္ၿပီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံး ေတြ႕ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ (‌၉၂၁၈၉)ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း (၁၉၇၂)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက ္ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွ္ိသူ (၇၁၃၄၃)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – အၪၨလီသင္း /စံေတာ္ခ်ိန္