ရခိုင္၌ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကူညီရန္ သမၼတ ေမတၱာရပ္ခံ

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးက်င္းပႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ဝိုင္းဝန္းကူညီရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ က ယေန႔(ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္) တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၄၆ ႀကိမ္ေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေန႔ သဝဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္း ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္သည့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနမရွိသျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေ႐ႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရၿပီး နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ လူပုဂၢိဳလ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ဝိုင္းဝန္းကူညီၾကရန္ အဆိုပါသဝဏ္လႊာတြင္ သမၼတက ဆက္လက္ေျပာၾကားထားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ဘက္စုံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနခ်ိန္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးရသလို ေဒသခံျပည္သူမ်ားပါ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္မွာ မ်ားစြာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနခ်ိန္တြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက မိမိတို႔လိုလားခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေတာင္းဆိုႏိုင္သလို ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေဝးတြင္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အထိခိုက္အနစ္နာေစဆုံး နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က သ၀ဏ္လႊာတြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

သတင္း – ေနမင္းေက်ာ္/စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – Myanma President Office