ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ မဲစာရင္းတစ္သန္းေက်ာ္ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး ေျပာ

တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုမွ ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕အား ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္စစ္ေဆးရာတြင္ ပုံမွန္မဟုတ္သည့္ မဲစာရင္းတစ္သန္းေက်ာ္ထြက္ေပၚလာေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ(USDP) ဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌး က လူမႈကြန္ရက္၌ ေရးသားထားသည္။

“ယခင္က စစ္ေဆးခ်ိန္မရခဲ့တဲ့ စာရင္းဇယားမ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ျပန္လည္စစ္ေဆးလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီးႏွစ္ခုက လက္တစ္ဆုပ္စာၿမိဳ႕နယ္ေတြပဲ စစ္ႏိုင္ေသးတယ္။ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ မဲစာရင္းတစ္သန္းေက်ာ္ထြက္လာပါၿပီ” ဟု ဦးသန္းေဌး က လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ၎က ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္မွန္သည့္ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဆႏၵျဖစ္ပါက လက္ခံရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵအမွန္မဟုတ္သည့္ တရားမဲ့ရယူထားသည့္ ရလဒ္မ်ားျဖစ္ပါက ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၸာယ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

သက္ေသခံမဲစာရင္းပုံစံမ်ား၊ မဲစာရင္းစာအုပ္မ်ားႏွင့္ မဲလက္မွတ္မ်ားမွာ မေပ်ာက္မပ်က္ လုံလုံၿခဳံၿခဳံရွိေနရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းေဌး က လူမႈကြန္ရက္တြင္ အသိေပးထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္(UEC) ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို႔ တိုင္ၾကားထားၿပီး တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါ႐ုံးက လက္ခံထားေၾကာင္း သိရသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး / စံေတာ္ခ်ိန္
ဓာတ္ပုံ – U Than Htay FB