မဲစာရင္းအမွန္ကို တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီေတာင္းဆို

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကေတာင္းဆိုထားေသာ မဲစာရင္းအမွန္ကို တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ယမန္ေန႔(ဇန္နဝါရီ ၄ ရက္)က သေဘာထားထုတ္ျပန္ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ တရားမဲ့ျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ မဲမသမာမႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ မဲစာရင္းအမွန္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ထို႔အျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ ၄၅ ရက္တြင္ ရရွိထားသည့္ ကန္႔ကြက္လႊာစာရင္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ရရွိထားသည့္ စာရင္းမ်ားအား စစ္ေဆးျခင္းကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ထုတ္ျပန္သင့္ေၾကာင္းလည္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကဆိုသည္။

သို႔မဟုတ္ပါက ေကာ္မရွင္ခုံ႐ုံးတြင္ျဖစ္ေစ၊ ရဲအေရးပိုင္သည့္အမႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တြင္ ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ထားသည့္ အမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ဝိေရာဓိမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားအားလုံးသည္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ တာဝန္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဘက္က တင္ျပထားသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား၊ စစ္ေဆးရရွိထားသည့္ မဲစာရင္းမ်ား၊ စြဲဆိုခ်က္၊ တိုင္စာမ်ားအေပၚ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဘက္က ျပန္လည္ေခ်ပမႈမ်ား မျပဳလုပ္ပါက ယခုရရွိထားသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားက အတည္ျဖစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း USDP ပါတီကိုယ္စားျပဳ သဃၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီး(၂)လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သူ ေဒၚသန္းသန္းေအး က ဆိုသည္။

“ကြၽန္မတို႔က သက္ေသအေထာက္အထားအခိုင္အလုံျပတယ္၊ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိပါလ်က္နဲ႔ တစ္ဖက္က ေျခပႏိုင္စြမ္းမရွိဘူး၊ အျပစ္ေတြျဖစ္ေနၿပီဆိုရင္ ရထားတဲ့ မဲစာရင္းရလဒ္ေတြက ပ်က္ျပယ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ေတြကို စြန္႔လႊတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရလဒ္ေတြအတည္မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ အခုလႊတ္ေတာ္မွာ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြဟာလည္း အတည္မျဖစ္ေသာအမတ္မ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ တည္ရွိေနပါတယ္။ ဒီျပသနာႀကီးကို ရွင္းၿပီးမွသာ တရား၀င္အတည္ျဖစ္မွာပါ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ တပ္မေတာ္ကလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ား ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကသည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ မဲစာရင္းမ်ားကို စိစစ္ေနၿပီး မဲမသမာမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္ မဲစာရင္းစိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုလည္း ထုတ္ျပန္လ်က္ရွိေနသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပ်က္ျပားေစရန္ႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားကို လက္မခံသည့္ သေဘာထားသက္ေရာက္ေစသည့္ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကျဖစ္ေစ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္ ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားထားသည္။

ထို႔ကဲ့သို႔ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ိဳးက ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ အေျခခံအခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တားျမစ္ပိတ္ပင္ျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

သတင္း – စြမ္းရည္တိုး၊ မိုးသိမ့္ႏိုင္
ဓာတ္ပုံ – USDP/fb