ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္အထိအခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ – (၅၈၂)ဦး
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၁၃၁၁၈၆)ဦး
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး တိုင္း၊ ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္

ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ( ၅၈၂)ဦးထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ၿပီး မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါ အတည္ျပဳလူနာ (‌၁၃၁၁၈၆) ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၂၈၅၈)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွ္ိသူ (၁၁၄၆၀၉)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္