တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား၏ အမွတ္စာရင္း Website တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္မွစ၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္ျပန႔္ပြားမႈကို ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူမ်ား၏ အမွတ္စာရင္းကို ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီမွစတင္၍ Website တြင္ အခမဲ့ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။

ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ https://mmexamscore.org တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီး မိမိ၏ခုံအမွတ္ႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ (ရက္၊ လ၊ ခုႏွစ္) တို႔ကို ျပည့္စုံ မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္၍ မိမိအမွတ္စာရင္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

ထို႔အျပင္ ႐ုံးမ်ားတြင္ အမွတ္စာရင္းထုတ္ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႐ုံးမ်ားသို႔ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

COVID-19 ကာကြယ္ ထိန္းခ်ဳပ္ တားဆီးႏိုင္မႈ အေျခအေနအရ အမွတ္စာရင္းမ်ားကို ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္အား ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ႀကိဳတင္အသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာထားသည္။

အမွတ္စာရင္းၾကည့္ရႈနည္း လမ္းၫႊန္ ႐ုပ္သံဖိုင္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Facebook Page ျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/moe.gov.mm၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန၏ အမွတ္စာရင္းထုတ္ျပန္မည့္ Website ျဖစ္ေသာ https://mmexamscore.org ႏွင့္ Facebook Page ျဖစ္ေသာ https://www.facebook.com/exams.mm တို႔တြင္ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္မွစ၍ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာထားသည္။

သတင္း – သီတာလြင္
ဓာတ္ပုံ – ဖိုးသား
ပုံစာ – ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းထုတ္ျပန္မႈကို ေတြ႕ရစဥ္။