ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ ဝဇီရာ႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္

ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲေတာ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ ဝဇီရာ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္ထားမႈကို ျမင္ေတြရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္သည္ ၁၉၂၀ ျပည့္မွစတင္ခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ဆိုလွ်င္ ႏွစ္တစ္ရာတိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေငြရတုပြဲေတာ္ က်င္းပစဥ္အခါက အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ယခု ဝဇီရာ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပုံကို ျပသထားၿပီး အႏုပညာရွင္မ်ားစြားကိုလည္း ႐ုပ္ရွပ္႐ုံ ပတ္ပတ္လည္မွာ ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ပုံေဖာ္ထားျခင္းမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ထားပါတယ္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ရာျပည့္ပြဲေတာ္က်င္းပဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကရာမွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈႏွင့္အတူ ယွဥ္တြဲေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ ႏွစ္(၁၀၀)ခရီးကို ျပည္သူမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ သိရွိႏိုင္ေစဖို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထင္ရွားခဲ့တဲ့ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ပညာရွင္ႀကီးမ်ားရဲ႕အႏုပညာနဲ႔ အတတ္ပညာစြမ္းပကားမ်ားကို ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ား အားက်အတုယူၿပီး ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ အဆင့္အတန္း ျမင့္မားေရးအတြက္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္၊ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားရဲ႕ ညီၫြတ္မႈစြမ္းအား၊ အႏုပညာဖန္တီးမႈ စြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္သူအက်ိဳးကို တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ စတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္(၃)ရပ္နဲ႔ က်င္းပဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ရာျပည့္ဂုဏ္ျပဳအခမ္းအနားကို COVID – 19 ကာကြယ္ ၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရးအမ်ိဳးသားအဆင့္ဗဟိုေကာ္မတီ လမ္းၫႊန္ခ်က္နဲ႔အရ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့စည္းကမ္းခ်က္မ်ားနဲ႔အညီ ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားက ႀကိဳတင္႐ိုက္ကူးထားသည္ကို ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္ျခင္း စသျဖင့္ Virtual စနစ္နဲ႔ က်င္းပျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

သတင္း၊ ဓာတ္ပုံ – ေက်ာ္ေက်ာ္