ျမန္မာႏွင့္ COVID-19ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္၊ ညေန ၆ နာရီ မိနစ္ ၃၀ အထိအခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါေတြ႕သူ – (၅၅၁) ဦး
◾ ေရာဂါေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၁၃၁၇၃၇)ဦး
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံးတိုင္း၊ ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – သကၤန္းကြၽန္း

ယမန္ေန႔ (ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ (၅၅၁)ဦးထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွျဖစ္ၿပီး သကၤန္းကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါအတည္ျပဳလူနာ (‌၁၃၁၇၃၇)ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (‌၂၈၇၈)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွ္ိသူ (၁၁၅၀၆၁)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – အၪၨလီသင္း