မေလးရွားႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားသည့္ Movement Control Order (MCO) ကာလအတြင္း ျမန္မာသံ႐ုံးပိတ္ထားမည္

မေလးရွားႏိုင္ငံက ခ်မွတ္ထားသည့္ Movement Control Order (MCO)ကာလအတြင္း ျမန္မာသံ႐ုံးကို ယာယီပိတ္ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးက ယမန္ေန႔(ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္)က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

မေလးရွားအစိုးရက COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ သြားလာမႈ ကန႔္သတ္မည့္ အစီအမံမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္မွ ၂၆ ရက္ အထိ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံက Movement Control Order(MCO) ခ်မွတ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ ကြာလာလမ္ပူအပါအဝင္ ပီနန္း၊ ဆီလႏၢါ၊ ပူထရာဂ်ာယာ၊ လူဘူအန္၊ မလကၠာ၊ ဂ်ိဳဟိုးႏွင့္ ဆာဘက္ခ္်ၿမိဳ႕နယ္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ေရာက္ရွိလ်က္ရွိေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအေနျဖင့္ MCO ကာလအတြင္း မေလးရွားအစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ အစီအမံမ်ားကို အထူးလိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ႏွင့္ မလိုလားအပ္ဘဲ လူစုလူေဝးေနရာမ်ားသို႔ သြားလာျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္၍ မျဖစ္မေနသြားလာရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာပါက Face Mask တပ္ဆင္ျခင္း၊ Social Distancing ႏွင့္အညီ သြားလာေနထိုင္ၾကရန္ ေမတၱာရပ္ခံေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္
ဓာတ္ပုံ – Myanmar Embassy in Kuala Lumpur,Malaysia