ျမန္မာႏွင့္ COVID-19 ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္ (ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္အထိ အခ်က္အလက္)

◾ ယမန္ေန႔ညတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕သူ – (၅၂၃)ဦး
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသူ စုစုေပါင္း – (၁၃၂၂၆၀)ဦး
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး တိုင္း၊ ျပည္နယ္ – ရန္ကုန္။
◾ ေရာဂါပိုးေတြ႕အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္ – ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

ယမန္ေန႔ ( ဇန္နဝါရီ ၁၃ ရက္) ည ၈ နာရီတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ​​ COVID-19 ေရာဂါ ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာ ( ၅၂၃) ဦးထပ္မံတိုးလာခဲ့သည္။

ထပ္မံတိုးလာသည့္လူနာမ်ားအနက္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွ ျဖစ္ၿပီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပိုးေတြ႕လူနာအမ်ားဆုံးေတြ႕ရွိသည့္ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ယေန႔အခ်ိန္အထိ COVID-19 ေရာဂါ အတည္ျပဳလူနာ (‌၁၃၂၂၆၀)ဦးရွိေနၿပီး ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၂၉၀၂)ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

COVID-19 ဓာတ္ခြဲအတည္ျပဳလူနာမ်ားအနက္ ေဆး႐ုံမွဆင္းခြင့္ရရွ္ိသူ (၁၁၅၆၂၁) ဦးရွိၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္