တပ္မေတာ္က စိစစ္ထုတ္ျပန္ထားသည့္ မဲမသမာမႈမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ မေျဖရွင္းေပးျခင္းက ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္ဟုဆို

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ တပ္မေတာ္သားမ်ား ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကသည့္ နယ္ေျမမ်ားမွ မဲမသမာမႈ၊ မဲစာရင္းအမွားမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ဥပေဒႏွင့္အညီ မေျဖရွင္းေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း က ေျပာသည္။

ယေန႔(ဇန္နဝါရီ ၂၆ရက္)က ေနျပည္ေတာ္ရွိ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္တြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎ကအထက္ပါအတိုင္း ေျဖရွင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းဆိုတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တိတိက်က်ထုတ္ျပန္ေပးေနတယ္။ ဒါေတြကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈျပဳတယ္။ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္တယ္။ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ တစ္မ်ိဳးသားလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ညီမွ်မႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ မသမာမႈ ရွိ၊ မရွိကို ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈနဲ႔အညီ ေထာက္ျပေျပာဆိုျခင္းျဖစ္တယ္။ တရားဝင္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္တယ္။ ဒါကို ဥပေဒနဲ႔အညီ ေျဖရွင္းမေပးျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္းျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မဲစာရင္းမ်ားထုတ္ျပန္ေနသည္မွာလည္း ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈအရ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း က ဆိုသည္။

“မဲစာရင္းေတြ ဘာလို႔ထုတ္ျပန္ေနတာလဲဆို ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ခ်င္လို႔ လုပ္ေနတာ မဟုတ္ပါဘူး။ Political culture တစ္ရပ္ကို လုပ္ေနတာျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈအရ ဥပေဒနဲ႔အညီေျဖရွင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာျဖစ္တယ္”ဟု ၎ကေျပာၾကားသည္။

မဲစာရင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္တို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္းႏွင့္ မေျဖရွင္းပါက တပ္မေတာ္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္သြားမည္​ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းထြန္း က ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံ၊ မခံဆိုသည့္အခ်က္မွာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆိုပါမဲစာရင္းမွားယြင္းမႈမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ မေပးျခင္းအေပၚတြင္သာမူတည္ေနေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သတင္း – မိုးသိမ့္ႏိုင္
ဓာတ္ပုံ – တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕