ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးတြင္ Red Ribbon Campagin ျပဳလုပ္

ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံႀကီးမွ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းတို႔သည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက (Red Ribbon Campagin) ဖဲႀကိဳးနီမ်ားတပ္ဆင္၍ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူျခင္းကို ဆန႔္က်င္ကန႔္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဓာတ္ပုံ – MPA