ျမန္မာအေပၚ ေထာက္ခံမႈတိုးျမႇင့္မည္ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယီ ဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းေရး အေျခအေနမ်ားက တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာမူဝါဒကို ထိခိုက္မည္မဟုတ္ဘဲ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံမႈမ်ား တိုးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဝမ္ယီက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို လိုက္သည္။

ဝမ္ယီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰ ေမာင္လြင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ခ်ဳံခ်ဳင့္ၿမိဳ႕တြင္ ဇြန္ ၈ ရက္က ေတြ႕ဆုံစဥ္ ယင္းသို႔ေျပာဆိုခဲ့ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးတြဲစီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမီဒီယာမ်ားကလည္း ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚထားရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြသည့္ မူဝါဒသည္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးႏွင့္ ျပည္ပအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ေျပာင္းလဲသြားမည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္သာ ေရွး႐ႈေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္ယီကေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရး အေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းကို လြတ္လပ္စြာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လက္ခံက်င္းပသည့္ အာဆီယံႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျဖရွင္းမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရာ၌ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈေႏွးေကြးေၾကာင္း မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔က ေဝဖန္မႈျပဳၿပီးေနာက္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဝမ္ယီႏွင့္ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သတင္း – သန္႔မ်ိဳး