ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္းထြန္းကို အဂတိအမႈျဖင့္ နစကအမႈဖြင့္

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္းထြန္းကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္လွစ္အေရးယူရန္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ယေန႔(ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္) ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕၏ စစ္ေဆးခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္းထြန္းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနပိုင္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္းမေပၚရွိ ေျမဧက ၉ ဒသမ ၂၂၀ ေပၚရွိ ေျမေနရာအား ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုသို႔ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၃/၂၀၁၈ စာပိုဒ္ခြဲ(ဆ)ပါ ငွားရမ္းခ သတ္မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမ၊ အေဆာက္အအုံမ်ားတည္ရွိရာေဒသ၏ ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္း သတ္မွတ္ရမည္ဟူေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကိုလိုက္နာျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ၁/၂၀၁၇ တင္ဒါလုပ္ထုံးလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈမရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနပိုင္ေျမေနရာသည္ ကာလေပါက္ေစ်းအရ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ ႏွင့္ ၁၅ ေဒၚလာၾကားရွိေသာ္လည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ငွားရမ္းရာတြင္ တစ္စတုရန္းမီတာလွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၅ ေဒၚလာႏႈန္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာ ေျမငွားရမ္းခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ သိန္းေက်ာ္ကိုသာ ေပးသြင္းေစခဲ့သျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြက္ ေျမငွားရမ္းခ အေမရိကန္ ၁ ဒသမ ၃ သိန္းေက်ာ္ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေျမငွားရမ္းမႈမ်ားတြင္ ငွားရမ္းသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ေျမအသုံးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကး တစ္ဧကလွ်င္ အနိမ့္ဆုံးႏႈန္းထား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သန္းရွိေသာ္လည္း ပုဂၢလိကကုမၸဏီတစ္ခုအား စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာနပိုင္ ေျမ ၉ ဒသမ ၂၂ ဧကကို ငွားရမ္းရာတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၂၂ သန္း အနည္းဆုံးရရွိရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေျမအသုံးခ်မႈ ပရီမီယံေၾကး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၄ သိန္း ေက်ာ္သာေပးသြင္းေစခဲ့ရာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၉ သန္းေက်ာ္ နစ္နာဆုံးရႈံးခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္းထြန္းအေပၚ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၅ အရ ေနျပည္ေတာ္၊ ဘုရားကုန္းၿမိဳ႕မရဲစခန္းတြင္ ပထမသတင္းေပးတိုင္ၾကားခ်က္ဖြင့္လွစ္၍ တရားစြဲဆိုအေရးယူႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးေသာင္းထြန္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ဥကၠ႒တာဝန္မ်ားကို ပူးတြဲထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး အၿငိမ္းစားသံမတ္ေဟာင္း တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

သတင္း – စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္
ဓာတ္ပုံ – U Thaung Tun Fb