ကိုဗစ္အလြန္ ျမန္မာ့ခရီးသြားက႑

ဧၿပီ ၂၇ ရက္ကက်င္းပေသာ ကိုဗစ္(၁၉)ကာလအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ကုစားႏိုင္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ား ၫွိႏႈိင္းေဖာ္ထုတ္သည့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယခုႀကဳံေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံတကာခရီးသည္ ဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ကမၻာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ခန္႔မွန္းထားၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ ရရွိေငြမွာအေမရိကန္ေဒၚလာ...

ျပည္တြင္းေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈကို ျမႇင့္တင္ပါ

ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္ COVID-19 ေရာဂါ၏ ဂယက္ႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူတို႔အၾကား ေရာဂါက mကြယ္ေရးအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္လာသည့္ကိစၥတစ္ရပ္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားကာကြယ္ရာ၌ အေရးႀကီးေဆးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ႏွာေခါင္းစည္း(Surgical Mask)ႏွင့္ လက္သန္႔ေဆးရည္ (Hand Sanitizer)မ်ား ေဈးႏႈန္းအဆမတန္ ျမင့္တက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လူသုံးမ်ားသည့္ ျပည္ပသြင္းကုန္ေဆးဝါးအခ်ိဳ႕လည္း ေဈးကြက္အတြင္း ျပတ္လပ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးသို႔ ေရာက္ရွိလာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းမ်ား ျပည္ပမွတင္သြင္းရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား...

ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ COVID -19

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇ ရက္က ျပဳလုပ္ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ သံအမတ္ႀကီးက ပညာရွင္အခ်ိဳ႕အေနျဖင့္ ဤေရာဂါသည္ တိရစၧာန္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေၾကာင္း သုံးသပ္ထားသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ တိရစၧာန္မ်ားေရာင္းဝယ္ သယ္ေဆာင္ျခင္းကို တင္းက်ပ္စြာပိတ္ဆို႔ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း ေတာ႐ိုင္းတရိစၧာန္ေရာင္းဝယ္ျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္အတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းေျပာၾကားခဲ့ရာ ဤအခ်က္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ တင္ပို႔ခံေနရေသာ...

ေဆးဝါးအတုျပႆနာ

ေဆးဝါးအတုလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ကာလမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးအတုျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ကမၻာေက်ာ္ေဆးဝါးကုမၸဏီႀကီးတခ်ိဳ႕က ထုတ္လုပ္သည့္ေဆးဝါးမ်ား ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အတုျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ ေဈးမႀကီးေသာ္လည္း အေရာင္းသြက္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုပါ အတုျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ကမၻာတစ္ဝန္းေဆးဝါးအတုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ဆိုထားရာ ေဆးဝါးအတုမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံး...

သတင္းမွားမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ဖယ္ရွားပါ

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေကာလာဟလသတင္းမွားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တြင္ Facebook Account ကဲ့သို႔ Account အခ်ိဳ႕မွ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိေနရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္းသည္ လူ႕က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္လည္း မညီဘဲ...

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ (၄)ႏွစ္ပတ္လည္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း (၄)ႏွစ္တာကာလ ျပည့္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳကာေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းမ်ားအျပင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမေဒသအသီးသီး၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈမ်ားရွိသလို ေရရွည္ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳက႑မွ...

ျမန္မာ့ စက္မႈဇုန္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး

ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ကက်င္းပေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)ကိုယ္စားလွယ္က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္၂၉ ဇုန္အား တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအေနျဖင့္ မည္သို႔စီမံခန္႔ခြဲ ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈကို သိလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ဇုန္အလိုက္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္သြားရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။ အဆိုပါ ေမးခြန္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လၽွပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ယင္းစက္မႈဇုန္ ၂၉ ဇုန္အား ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ ေျခာက္ခုႏွင့္ စက္မႈဇုန္မွ တာဝန္ရွိသူငါးဦးတို႔ျဖင့္...

တင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားထုခြဲျခင္း

အခန္းေပါင္း (၁၅)ခန္း ၊ ပုဒ္မေပါင္း ၇၁ ခုပါရွိေသာ "အစိုးရ၏ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ပုံေသပိုင္ပစၥည္းမ်ားထုခြဲျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း" ကို အမ်ားျပည္သူတို႔ ေလ့လာအႀကံျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဥပေဒၾကမ္း၏ေခါင္းစဥ္ကို ထိုသို႔ေခၚတြင္ေစရန္ ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း အႏွစ္သာရမွာ အစိုးရ၏ဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီးႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး/ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း/ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အဆင့္ရွိအစိုးရဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးတင္ဒါေခၚယူျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းမ်ားထုခြဲေရာင္းခ်ျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္းအတြက္ လိုက္နာရမည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုျခင္းျဖစ္သည္။

လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေျပာင္းအလဲ

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္တို႔အတြက္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး ေကာ္မရွင္အသစ္ကို အပါအဝင္ ၁၁ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးက ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။အသစ္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ေကာ္မရွင္သစ္တြင္ ယခင္ေကာ္မရွင္ေဟာင္းမွ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွ ပါဝင္လာျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဌာနဆိုင္ရာ အၿငိမ္းစားအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဌာနတို႔တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕ ပါဝင္ေနၿပီး လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊...

စတုတၳမ႑ိဳင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးပါေစ

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးသတင္းမ်ား လြတ္လပ္စြာ ရယူခြင့္ရွိမႈ၊ သတင္းသမားမ်ား လုံၿခဳံမႈအတြက္ အာမခံမႈ၊ မီဒီယာကိစၥမ်ားတြင္ အစိုးရက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ အနည္းဆုံးရွိမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးအရျဖစ္ေစ ဖိအားေပးျခင္းမရွိမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ားေအာက္တြင္သာ ရွင္သန္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မ႑ိဳင္ႀကီးသုံးရပ္ႏွင့္ စတုတၳမ႑ိဳင္သည္ ရန္သူမဟုတ္သကဲ့သို႔ မိတ္ေဆြလည္းမဟုတ္ေခ်။ ၎တို႔၏တာဝန္မ်ားကို မည္သို႔မည္ပုံ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း၊ မည္မၽွၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း စသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူတို႔အား လက္ဆင့္ကမ္းေပးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။