ဘဏ္မ်ား မၿပိဳလဲႏိုင္ပါ

ဘဏ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေကာလာဟလမ်ားအေပၚ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမရွိေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံမွ သတင္းစကားထြက္ေပၚလာကာ ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ဦးစိုးမင္းက ဘဏ္မ်ားမွေငြထုတ္၍ ေ႐ႊဝယ္ယူမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးထရီလီယံႏွင့္ခ်ီ၍ အလုံအေလာက္ရွိေနသျဖင့္ စိတ္ပူစရာမလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားက်ပ္ ၁၃သိန္း တစ္ေသာင္းအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ေ႐ႊေဈး ျပန္လည္က်ဆင္းလာၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္း တရိပ္ရိပ္တက္ေနသည့္ ေဒၚလာေဈးမွာလည္း တစ္ေဒၚလာ က်ပ္ ၁၅၅၀ အထိရွိေနရာမွ က်ပ္ ၁၅၃၀...

ေရေဘးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး

ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ မုန္တိုင္းငယ္သည္ အိႏၵိယကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မုတ္သုံေလ ဆက္လက္အားေကာင္းႏိုင္သည့္အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ပုံမွန္ထက္ မိုးေကာင္းေနႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက သတိေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ယင္းေဒသတို႔တြင္ စံခ်ိန္တင္ မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ျပတ္ေတာက္ကာ အခက္အခဲမ်ိဳးစုံႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ မိုးေလ၀သဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ သတိေပးခ်က္မ်ားကို အေလးထားဂ႐ုျပဳလိုက္နာရန္ႏွင့္...

အာဆီယံႏွင့္ အၾကမ္းဖက္အႏၲရာယ္

ဩဂုတ္ ၈ ရက္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္က အာဆီယံ(ASEAN)ေခၚ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအသင္း စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ေန႔ျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈသည္ ကမၻာ့အဆင့္(၆)ေနရာသို႔ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအျမန္ဆုံးေစ်းကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ထို႔ျပင္ အာဆီယံေဒသသည္ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယေျမာက္လုပ္သားအင္အားအမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ႀကီးမားသည့္ လုပ္သားေဈးကြက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုရရွိလာေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးအျပည့္အဝရရွိပါေစ

ကာလၾကာရွည္ အျငင္းပြားခဲ့ေသာ 'ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ'သည္ ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္တြင္ စတင္အသက္ဝင္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္သည့္ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ ကေလးေမြးစာရင္းမွတ္ပုံတင္ခြင့္၊ ေမြးစားခြင့္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားမဟုတ္သူမ်ားက ေမြးဖြားသည့္ သားသမီးမ်ားပါ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဟူေသာ အျငင္းပြားမႈတို႔ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးတြင္ အခ်ိန္ကာလ ႏွစ္ႏွစ္နီးပါး ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးမွ ယခုကဲ့သို႔ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခန္း (၃) ခန္း ၊ ပုဒ္မေပါင္း ၁၂၁ ခုပါဝင္ေသာ...

မသန္စြမ္းကေလးမ်ားႏွင့္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရး

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က က်င္းပေသာ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ ပညာေရးဆိုင္ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ (မသန္စြမ္းကေလးမ်ားအတြက္ အက်ဳံးဝင္မႈ)တြင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသည္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္ေသာ ပညာသင္ယူခြင့္ႏွင့္အညီ အေျခခံပညာကိုႏိုင္ငံသားတိုင္းသင္ယူတတ္ေျမာက္ေရး၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လူငယ္အားလုံးပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္းအက်ဳံးဝင္ပညာေရးအစီအစဥ္၊ အထူးပညာေရးအစီအစဥ္ႏွင့္ ပညာေရးအထူးဝန္ေဆာင္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအရ ေက်ာင္းပညာေရး သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္သက္တာပညာေရးတစ္ခုခုတြင္ အေျခခံပညာသင္ယူႏုိင္ခြင့္ရရွိေရး၊ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး အဆင့္ဆင့္ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ...

ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရး

ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီက ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သုံးစြဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင့္ အစားထိုးအသုံးျပဳေရးလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း ေစ်းမ်ားတြင္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သံုးစြဲမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္အသုံးျပဳျခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို အသိပညာေပးေဟာေျပာျခင္း၊ ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူလာေသာပစၥည္းမ်ားအား အစားထိုးလဲလွယ္ေပးျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ေစ်းေရာင္း၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအား ႂကြပ္ႂကြပ္အိတ္သုံးစြဲမႈေလွ်ာ႔ခ်ေရးႏွင့္ အစားထိုးအသုံးျပဳေရး လမ္းၫႊန္ခ်က္ပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝျခင္းကို အားတက္သေရာလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ႀကိဳဆိုရမည့္...

မိခင္ေသဆုံးမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်ေရး

ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္က က်င္းပေသာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားတြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ(ICDP)တြင္ စတင္လက္မွတ္ေရးထိုးခ်ိန္မွစၿပီး လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို အေလးထား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိခင္ေသဆံုးမႈ ေလ်ာ့က်ေစေရးေဆာင္႐ြက္မႈအေနျဖင့္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္က အရွင္ေမြးကေလး တစ္သိန္းတြင္ မိခင္ေသဆုံးမႈ ၄၅၃ဦး၊ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အရွင္ေမြးကေလးတစ္သိန္းတြင္...

ေဆးလိပ္ႏွင့္အခြန္

ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမရွိဘဲ ဆိုးက်ိဳး အႏၲရာယ္မ်ားျပားေသာေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆး႐ြက္ႀကီးထုတ္လုပ္ မႈ၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစရန္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားအားလုံး ပါဝင္သည့္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ေျမျပင္၌ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္သည့္ အသင့္ေတာ္ဆုံးမဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ကာ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္၍ အျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း ေမ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။...

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကို တိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႔

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္ ၆၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ျပင္းထန္သည့္အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားျဖင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း၊ ျပင္းထန္ သည့္အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား သည္ ကေလးသူငယ္မ်ား ဖ်ားနာရာတြင္ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ေရာဂါျဖစ္သည့္အျပင္ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္ ေသဆုံးမႈကိုျဖစ္ေစသည့္ တတိယေျမာက္အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္းယူနီဆက္ဖ္(ျမန္မာ)က ေမလဆန္း၌ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲလာ သည့္စီးပြားေရးစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈႏွင့္အတူ...

အဂတိတရားကင္းစင္မႈႏွင့္အေၾကာက္တရားကင္းေသာ လူ႔ေဘာင္

#အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္ အဂတိတရားကင္းစင္မႈႏွင့္အေၾကာက္တရားကင္းေသာ လူ႔ေဘာင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ကမၻာေပၚရွိႏုိင္ငံအသီးသီးသည္အဂတိလုိက္စားမႈ၏ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုအနည္းႏွင္႔အမ်ားဆိုသလိုဆုိင္ေနရၿပီးအဂတိလုိက္စားမႈကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၌ပင္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈသက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလုိက္ျပဌာန္းထားသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အေရးယူေနၾကေသာ္လည္းဥပေဒကိုမလိမ့္တပတ္လုပ္ကာသြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားမွာလူမသိ၊သူမသိအေျမာက္အျမားရွိေနသည္။ အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္တစ္ကိုယ္ရည္အက်င္႔စာရိတၱပ်က္ယြင္းျခင္းကိုေဖ္ာညႊန္း႐ုံသာမကဆက္စပ္ေနသည္႔၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ေစၿပီးလူတစ္ဦးျခင္းစီ၏တရားမွ်တမႈႏွင္႔တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚျခိမ္းေျခာက္ရာလည္းက်သည္။ ကမၻာေပၚ၌အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင္႔ကမၻာ႔စီးပြားေရးတြင္ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း၂.၆ဘီလီယံနစ္နာဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္းကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ယမန္ႏွစ္ထဲ၌အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရရွိရန္ကမၻာ႔လူဦးေရ၏ေလးပုံတစ္ပုံမွာလာဘ္ထိုးမႈမ်ားလုပ္ေနရေၾကာင္းကမၻာ့အဂတိလိုက္စားမႈတိုင္းတာေရးအဖြဲ႔၏စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔(ဒီဇင္ဘာ၉ရက္)သည္(၇၀)ျပည္႔ႏွစ္ေျမာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္အဂတိလုိက္စားမႈေလ်ာ႔နည္းေရးအတြက္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊အေျဖရွာျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင္႔အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို အားေပးသည့္အျပင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီးတရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင္႔ဒီမိုကေရစီကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိုအရွိန္ျမွင္႔လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီးအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းကာတုိင္ၾကားစာမ်ားအား လက္ခံအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါအေရးယူမႈမ်ားအနက္အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ႏွင့္ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒခ်ဳပ္ဦးဟန္ထူးတို႔ကိုအေရးယူမႈမွာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းအျမင့္မားဆုံးအေရးယူမႈမ်ားအျဖစ္ထင္ရွားသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈမွာတံစိုးလက္ေဆာင္ယူ႐ုံသက္သက္မွ်မဟုတ္ဘဲျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာအဂတိတရား(၄)ပါးျဖစ္သည္႔ဆႏၵာဂတိေဒါသာဂတိဘယာဂတိ၊​ေမာဟာဂတိတို႔ႏွင္႔ၿငိစြန္းလွ်င္လည္းအဂတိလုိက္စားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေလာဘေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊မေက်နပ္မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊အေၾကာက္တရားေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊ေတြေ၀မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊တစ္ဖက္သက္မမွ်မတစီရင္လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္အဂတိတရားက်ဳးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တုိင္းျပည္ခြ်တ္ျခဳံက်ေနရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းတြင္အဂတိလုိက္စားမႈကအဓိကပါ၀င္ေနၿပီးအစိုးရအေနႏွင္႔အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိုအရွိန္ျမွင္႔လုပ္ေဆာင္္ေနေသာ္လည္းေအာက္ေျခအထိတူးဆြႏုိင္ျခင္းမရွိေသးမႈႏွင္႔သြယ္၀ိုက္ေသာအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာအစိုးတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္အဂတိတရားကင္းစင္မႈကအေရးပါဆုံးျဖစ္ေနရာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းအထက္ပိုင္းမွစ၍ေအာက္ေျခအထိတစ္ဦးခ်င္းအဂတိကင္းစင္္ရန္လုိအပ္သကဲ႔သို႔ထိေရာက္စြာအေရးယူေဖာ္ထုတ္ရန္လည္းလိုအပ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံ၏လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေႏွာင္႔ေႏွးေစၿပီးလူတစ္ဦးခ်င္း၏လြပ္လပ္မႈႏွင္႔ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးကိုက်ဆင္းေစေသာအဂတိလုိက္စားမႈကိုမထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သေရြ႕ျပည္သူကိုဗဟိုရ္ျပဳေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဂတိတရားကင္းစင္ပါမွအေၾကာက္တရားကင္းေသာလူ႔ေဘာင္အတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာလူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ အယ္ဒီတာ စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္