လြတ္လပ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ၀ါဒ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ နံနက္ ၄ နာရီ ၂၀ မိနစ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတုိ႔အတြက္ အေရးပါေသာ ရက္စြဲတစ္ခု၊ အခ်ိန္တစ္ခု၊ သမုိင္းမွတ္တမ္းတစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္ သူ႔ကၽြန္ဘ၀ေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေသာေန႔လည္းျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၅၂ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႀကိမ္ က်ဴးေက်ာ္စစ္သံုးႀကိမ္ျပဳခဲ့သည္။...

လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ (၄)ႏွစ္ပတ္လည္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ (၄)ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အခမ္းအနားတြင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း (၄)ႏွစ္တာကာလ ျပည့္ေျမာက္လာသည္ႏွင့္အမၽွ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ဥပေဒျပဳေရးက႑မွ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္ စံၫႊန္းမ်ားအတိုင္း ျပည္သူကို ဗဟိုျပဳကာေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒမ်ားကိုျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ အသစ္ျပ႒ာန္းေပးျခင္းမ်ားအျပင္ မိမိမဲဆႏၵနယ္ေျမေဒသအသီးသီး၏ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လိုအပ္ေနမႈမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မႈမ်ားရွိသလို ေရရွည္ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္လုပ္ငန္းရပ္မ်ားလည္း ရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳက႑မွ...

ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ဒုတိယလႈိင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈသည္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္း အတာျဖင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာကပ္ေရာဂါ(Pandemic)အျဖစ္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)က မတ္ ၁၂ ရက္က ေၾကညာခဲ့ရာ ယခုအခါ ငါးလတာကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္ ။ ထိုစဥ္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၁၄ ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕ရွိရၿပီးကူးစက္ခံရသူ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိကာ ၄၆၄၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီးခ်ိန္တြင္...

ငလ်င္အႏၱရာယ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ မလုံျခဳံေသာ၀န္းက်င္မွ ျပည္သူတို႔၏ စိုးရိမ္မႈ

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလဆန္းမွစ၍ ျမန္မာနုိင္ငံအတြင္းေန႔စဥ္လိုလို ငလ်င္မ်ားလႈပ္ခတ္ေနသည္။ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၁၆ရက္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းကို ဗဟိုျပဳလႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္အႀကိမ္ေပါင္း ၂၃ႀကိမ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပဗဟိုျပဳေသာ ငလ်င္တစ္ႀကိမ္ရွိခဲ႔ရာ ထိုအထဲတြင္ အင္အားအနည္းငယ္ႏွင့္ အင္အားအသင့္ အတင့္ပါ၀င္ေနၿပီး ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ဝဝ နာရီ ၅၆ မိနစ္ ၂၃ စကၠန္႔အခ်ိန္တြင္ ကမၻာေအး ေျမငလ်င္စခန္းမွ ေျမာက္ဘက္ ၁ဝ၇ မိုင္ခန္႔ကြာေဝးေသာ...

သတင္းမွားမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္ဖယ္ရွားပါ

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေကာလာဟလသတင္းမွားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အဆိုပါ ႏႈိးေဆာ္ခ်က္တြင္ Facebook Account ကဲ့သို႔ Account အခ်ိဳ႕မွ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) လတ္တေလာ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါေစာင့္ၾကည့္လူနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝလ်က္ရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိေနရပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ မဟုတ္မမွန္သတင္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝေနျခင္းသည္ လူ႕က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္လည္း မညီဘဲ...

လိုအပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ

အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ မူၾကမ္းသည္ ေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဂတိတရားကင္းစင္မႈႏွင့္အေၾကာက္တရားကင္းေသာ လူ႔ေဘာင္

#အယ္ဒီတာ႔အာေဘာ္ အဂတိတရားကင္းစင္မႈႏွင့္အေၾကာက္တရားကင္းေသာ လူ႔ေဘာင္ ယေန႔ေခတ္တြင္ကမၻာေပၚရွိႏုိင္ငံအသီးသီးသည္အဂတိလုိက္စားမႈ၏ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းကိုအနည္းႏွင္႔အမ်ားဆိုသလိုဆုိင္ေနရၿပီးအဂတိလုိက္စားမႈကိုတင္းတင္းက်ပ္က်ပ္တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ား၌ပင္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈသက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံအလုိက္ျပဌာန္းထားသည့္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အေရးယူေနၾကေသာ္လည္းဥပေဒကိုမလိမ့္တပတ္လုပ္ကာသြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားမွာလူမသိ၊သူမသိအေျမာက္အျမားရွိေနသည္။ အဂတိလုိက္စားျခင္းသည္တစ္ကိုယ္ရည္အက်င္႔စာရိတၱပ်က္ယြင္းျခင္းကိုေဖ္ာညႊန္း႐ုံသာမကဆက္စပ္ေနသည္႔၀န္းက်င္အသိုင္းအ၀ိုင္းအေပၚဆိုးက်ဳိးမ်ားသက္ေရာက္ေစၿပီးလူတစ္ဦးျခင္းစီ၏တရားမွ်တမႈႏွင္႔တန္းတူညီမွ်မႈအေပၚျခိမ္းေျခာက္ရာလည္းက်သည္။ ကမၻာေပၚ၌အဂတိလုိက္စားမႈေၾကာင္႔ကမၻာ႔စီးပြားေရးတြင္ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္းေပါင္း၂.၆ဘီလီယံနစ္နာဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္းကုလသမဂၢကထုတ္ျပန္ထားသည္။ ယင္းအျပင္ယမန္ႏွစ္ထဲ၌အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားရရွိရန္ကမၻာ႔လူဦးေရ၏ေလးပုံတစ္ပုံမွာလာဘ္ထိုးမႈမ်ားလုပ္ေနရေၾကာင္းကမၻာ့အဂတိလိုက္စားမႈတိုင္းတာေရးအဖြဲ႔၏စစ္တမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ယေန႔(ဒီဇင္ဘာ၉ရက္)သည္(၇၀)ျပည္႔ႏွစ္ေျမာက္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအဂတိလုိက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ျဖစ္ၿပီးႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္အဂတိလုိက္စားမႈေလ်ာ႔နည္းေရးအတြက္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊အေျဖရွာျခင္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။ အဂတိလိုက္စားမႈသည္ ရာဇ၀တ္မႈႏွင္႔အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈကို အားေပးသည့္အျပင္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစၿပီးတရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈႏွင္႔ဒီမိုကေရစီကိုလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေသာၾကာေန႔က ထုတ္ျပန္သည့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဌာန၏အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္၌အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိုအရွိန္ျမွင္႔လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိၿပီးအဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းကာတုိင္ၾကားစာမ်ားအား လက္ခံအေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါအေရးယူမႈမ်ားအနက္အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲထိန္းခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ႏွင့္ရန္ကုန္တုိင္းဥပေဒခ်ဳပ္ဦးဟန္ထူးတို႔ကိုအေရးယူမႈမွာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းအျမင့္မားဆုံးအေရးယူမႈမ်ားအျဖစ္ထင္ရွားသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈမွာတံစိုးလက္ေဆာင္ယူ႐ုံသက္သက္မွ်မဟုတ္ဘဲျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူေသာအဂတိတရား(၄)ပါးျဖစ္သည္႔ဆႏၵာဂတိေဒါသာဂတိဘယာဂတိ၊​ေမာဟာဂတိတို႔ႏွင္႔ၿငိစြန္းလွ်င္လည္းအဂတိလုိက္စားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ေလာဘေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊မေက်နပ္မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊အေၾကာက္တရားေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊ေတြေ၀မႈေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊တစ္ဖက္သက္မမွ်မတစီရင္လုပ္ေဆာင္မႈမွန္သမွ်သည္အဂတိတရားက်ဳးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္တုိင္းျပည္ခြ်တ္ျခဳံက်ေနရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းတြင္အဂတိလုိက္စားမႈကအဓိကပါ၀င္ေနၿပီးအစိုးရအေနႏွင္႔အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးကိုအရွိန္ျမွင္႔လုပ္ေဆာင္္ေနေသာ္လည္းေအာက္ေျခအထိတူးဆြႏုိင္ျခင္းမရွိေသးမႈႏွင္႔သြယ္၀ိုက္ေသာအဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေပ။ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာအစိုးတစ္ရပ္ေပၚေပါက္ေရးအတြက္အဂတိတရားကင္းစင္မႈကအေရးပါဆုံးျဖစ္ေနရာအစိုးရအဖြဲ႔အတြင္းအထက္ပိုင္းမွစ၍ေအာက္ေျခအထိတစ္ဦးခ်င္းအဂတိကင္းစင္္ရန္လုိအပ္သကဲ႔သို႔ထိေရာက္စြာအေရးယူေဖာ္ထုတ္ရန္လည္းလိုအပ္ေနသည္။ ႏုိင္ငံ၏လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေႏွာင္႔ေႏွးေစၿပီးလူတစ္ဦးခ်င္း၏လြပ္လပ္မႈႏွင္႔ဒီမိုကေရစီတန္ဖိုးကိုက်ဆင္းေစေသာအဂတိလုိက္စားမႈကိုမထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သေရြ႕ျပည္သူကိုဗဟိုရ္ျပဳေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္မည့္အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အဂတိတရားကင္းစင္ပါမွအေၾကာက္တရားကင္းေသာလူ႔ေဘာင္အတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာလူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားကိုေဖာ္ေဆာင္နုိင္မည္ျဖစ္ေပသည္။ အယ္ဒီတာ စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္

ေဆးဝါးအတုျပႆနာ

ေဆးဝါးအတုလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံး၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရွိေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည္မွာ ကာလမ်ားစြာၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးအတုျပဳလုပ္သူမ်ားသည္ ကမၻာေက်ာ္ေဆးဝါးကုမၸဏီႀကီးတခ်ိဳ႕က ထုတ္လုပ္သည့္ေဆးဝါးမ်ား ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အတုျပဳလုပ္ၾကသကဲ့သို႔ ေဈးမႀကီးေသာ္လည္း အေရာင္းသြက္သည့္ ေဆးဝါးမ်ားကိုပါ အတုျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)၏ ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားအရ ကမၻာတစ္ဝန္းေဆးဝါးအတုမ်ား ျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ်မႈတြင္ လည္ပတ္ေနေသာ ေငြေၾကးပမာဏသည္ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံအထိရွိေၾကာင္း ဆိုထားရာ ေဆးဝါးအတုမ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးမားဆုံး...

ႏွာေခါင္းစည္းယဥ္ေက်းမႈ

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာပါ။ အျပင္ထြက္တာကို ေရွာင္ပါ။ အျပင္ထြက္တာကို ေရွာင္႐ုံတင္မက...

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ ကေလးအလုပ္သမား

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္က က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ၏ တတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ဒုတိယသမၼတဦးျမင့္ေဆြက ကေလးအလုပ္သမားေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ လူေနမႈဘ၀ျမင့္မားမႈ၊ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနသကဲ့သို႔ ျပည္တြင္းပဋိပကၡအခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမ်ားႏွင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းအက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား၊ စားနပ္ရိကၡာမဖူလုံမႈမ်ားႏွင့္လူမႈစီးပြားဘ၀အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ပညာဆုံးခန္းတိုင္ေအာင္ မသင္ၾကားႏိုင္ဘဲ ကေလးအလုပ္သမားအျဖစ္ တြန္းပို႔သည့္အေျခခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ ဖြံ႕ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအတြက္...