သင္လည္းတစ္ေန႔ အိုရဦးမည္

ျမန္မာ့ဓေလ့တြင္ “ဂါရေဝါစ၊ နိဝါေတာစ“ ဟူေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ႏွင့္အညီ မိမိထက္ အသက္ႀကီးသူ၊ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးသူမ်ားအေပၚ ႐ိုေသေလးစားျခင္း၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းျခင္း အစဥ္အလာသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ လိုက္နာက်င့္သုံးလ်က္ရွိေသာ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထုံးစံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သက္ႀကီး႐ြယ္အို အလြန္အမင္းမ်ားျပားသည့္ ျပႆနာကို ရင္မဆိုင္ရေသးေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ယင္းျပႆနာကို ရင္ဆိုင္ရဖြယ္ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ တိုးပြားလာမည့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ ဘဝမ်ိဳးျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးမွာ...

သတိျပဳရမည့္ ေခြး႐ူးေရာဂါ

စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔သည္ ကမၻာ့ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ (World Rabies Day) ျဖစ္သည္။ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ပထမဆုံး ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္ Louis Pasteur၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ အဆိုပါရက္ကို ကမၻာ့ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အျဖစ္ ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ ေခြး႐ူးေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ကမၻာ့ေခြး႐ူးေရာဂါ...

ခရီးသြားက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးပါေစ

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တိုးတက္လ်က္ရွိရာ ယင္းက႑မွ ျပည္တြင္း အသားတင္ထုတ္ကုန္တန္ဖိုး(GDP)၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္စုစုေပါင္းပို႔ကုန္တန္ဖိုး၏ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္ ။ ကမၻာ့အလုပ္အကိုင္ႀကီး (၁၁) မ်ိဳးတြင္လည္း အေရးပါသည့္ အလုပ္အကိုင္တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ အဓိက လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ခရီးသြားအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါႂကြယ္ဝသည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံတကာခရီးသြားမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္သည့္...

ႏွာေခါင္းစည္းယဥ္ေက်းမႈ

COVID-19 ကာကြယ္၊ ထိန္းခ်ဳပ္၊ ကုသေရး အမ်ိဳးသားအဆင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ေနာက္ဆုံးအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ စက္တင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ အေျခခံ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြကို လိုက္နာပါ။ အျပင္ထြက္တာကို ေရွာင္ပါ။ အျပင္ထြက္တာကို ေရွာင္႐ုံတင္မက...

ခႏၶာေလာင္စာ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစဖို႔

လူ႕ဘဝတစ္သက္တာဟူသည္ ဘူတာတစ္ခု၌ မီးရထားတြဲ ခဏတာဆိုက္ေရာက္ေနျခင္းႏွင့္ တူ၏။ အဝိဇၨာ၊ တဏွာ ဦးစီးေသာ ကိေလသာ မီးအပူေငြ႕အရွိန္ျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္၏။ ဒုကၡသစၥာ မီးေလာင္စာေတြ ထည့္လ်က္ ေမာင္းႏွင္ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လူ႕ဘဝတစ္သက္တာကား မီးရထားတြဲႀကီးႏွင့္ တူေနေတာ့၏။ သံသရာမီးရထားတြဲႀကီး ခုတ္ေမာင္းလာခဲ့သည္မွာ လြန္စြာၾကာခဲ့ေလၿပီ။ တိမ္းေမွာက္ခဲ့၍ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရေပါင္းလည္း မ်ားလွၿပီ။ လမ္းေခ်ာ္ခဲ့ျခင္းလည္း...

ကုလသမဂၢ၏ လာရာႏွင့္လားရာ

ကမၻာ့သမိုင္း တစ္ေလၽွာက္တြင္ ႏွစ္ဆယ္ရာစု၏ ပထမႏွစ္ဝက္အတြင္း ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔သည့္ စစ္ႀကီးႏွစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ၁၉၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပထမကမၻာစစ္သည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆုံး၍ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒုတိယကမၻာစစ္သည္ ၁၉၄၅ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးဆုံးခဲ့ရာ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း စစ္မက္ျဖစ္ပြားခ်ိန္ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ျမင့္ခဲ့သည္။ စစ္ပြဲကာလအတြင္း လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံး၊ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္...

ပညာေရးႏွင့္ေက်ာင္းထြက္ႏႈန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအႀကိဳသန္းေခါင္စာရင္း ( ၂၀၁၉ )အရ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈ သိသာစြာ ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး မူလတန္းေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းမွာ ၁ % ၏ေအာက္အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဆီမီယိုအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဆီမီယိုတြဲဖက္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရွိ အေျခခံပညာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ (၉) ႀကိမ္ေျမာက္ Video Conferencing ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ၎၏ ေဆြးေႏြးမႈ၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။...

လိုအပ္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒ

အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒေရးဆြဲျပဳစုေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (မူၾကမ္း)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးပို႔ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသားေျမ ဥပေဒ ေရးဆြဲေရးႏွင့္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသဟဇာတျဖစ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ မူၾကမ္းသည္ ေကာ္မတီမွ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးႏွင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ရရွိခဲ့ေသာရလဒ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းလုပ္ငန္းစီမံခ်က္(မူၾကမ္း)ကိုလည္း ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ကပ္ေရာဂါဆိုင္ရာ ဒုတိယလႈိင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ပါ

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈသည္ တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္း အတာျဖင့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာကပ္ေရာဂါ(Pandemic)အျဖစ္ ကမၻာ့ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕(WHO)က မတ္ ၁၂ ရက္က ေၾကညာခဲ့ရာ ယခုအခါ ငါးလတာကာလသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္ ။ ထိုစဥ္က ကမၻာ့ႏိုင္ငံ ေပါင္း ၁၁၄ ႏိုင္ငံတြင္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ပိုး ေတြ႕ရွိရၿပီးကူးစက္ခံရသူ ၁၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ ခန္႔ရွိကာ ၄၆၄၁ ဦး ေသဆုံးခဲ့ၿပီးခ်ိန္တြင္...

ျမန္မာ့က်ားမ်ားေနာင္ေရး

ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာက်ားထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (International Tiger Day) ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ စိန္႔ပီတာစ္ဘတ္ ကမၻာ့က်ား ထိန္းသိမ္းေရးထိပ္သီးအစည္းအေဝး၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အဆိုပါေန႔ကို ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၾကသည္။ က်ားမ်ားအပါအဝင္ ေတာ႐ိုင္းေၾကာင္ႀကီးမ်ိဳးႏြယ္မ်ားအားလုံးသည္ မ်ိဳးသုဥ္းမည့္အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနေသာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ႏိုင္ငံတကာကူးသန္းေရာင္းဝယ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္ (CIT-ES)ႏွင့္ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားအရ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ မ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္သည္။ က်ားမ်ား၏ ေနရင္းေဒသမ်ားကို...