NLD ဒုတိယအစိုးရသက္တမ္း ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုေပၚထြန္းေရးႏွင့္ သူတို႔အျမင္

"စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေတြလည္း ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးမွာ တတပ္တအား ပါဝင္ေစခ်င္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ၿဖိဳခြဲေရးေတာ့မျဖစ္ေစနဲ႔" ဦးရဲထြန္း(ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသုံးသပ္သူ) သီေပါၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမက်င္းပမီ ႏိုဝင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ သမၼတအိမ္ေတာ္၌ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ႏိုင္ငံ‌ေတာ္သမၼတ႐ုံးေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေဇာ္ေဌးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ ၂၀၂၀ အလြန္တြင္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို သိသိသာသာဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ရွိေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာမ်ားကိုေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေထာက္ပံ့ေငြေလးေသာင္းက်ပ္ဂယက္ဘာေၾကာင့္ထခဲ့သလဲ

၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးႏွစ္ရက္အၾကာႏိုဝင္ဘာ၁၀ရက္တြင္ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကကိုဗစ္(၁၉)ထိန္းခ်ဳပ္မႈေနာက္ဆုံးအေျခအေနႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီးျပည္သူသို႔အ စီရင္ခံ တင္ျပသည့္မိန႔္ခြန္း၌စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲျဖစ္ေနေသာျပည္သူမ်ားကိုေထာက္ပံ့မည့္အစီအစီအစဥ္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ေနာက္ရက္ပိုင္းအတြင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရပ္ကြက္မ်ားရွိအေျခခံျပည္သူမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေငြေလးေသာင္းက်ပ္ေပးအပ္ရန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ားစတင္ေပးစဥ္အခ်ိန္မွာပင္ေဝဖန္စရာမ်ား၊အျငင္းပြားမႈမ်ားဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးလက္ရွိတြင္ၿမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕၌လူစုလူေဝးျဖင့္ေတာင္းဆိုသည့္အေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ကပ္ေရာဂါစတင္ခဲ့သည့္ပထမလႈိင္းတြင္အေျခခံစားေသာက္ကုန္ႏွင့္ေထာက္ပံ့ေငြေပးအပ္မႈသုံးႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီးအျငင္းပြားေဝဖန္မႈအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအႀကိမ္ေပးအပ္မႈတြင္ေထာက္ပံ့ေငြပမာဏပိုမ်ားလာသကဲ့သို႔မေက်မနပ္ျဖစ္သည့္ျပႆနာမ်ားလည္းပိုမ်ားလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ သာမန္လက္လုပ္လက္စား ျပည္သူ မ်ား အတြက္တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္က်ပ္ေလးေသာင္းစီေထာက္ပံ့ရန္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားမွတဆင့္ေပးအပ္ရန္ေၾကညာထားသည္။သို႔ေသာ္လည္းသက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားသို႔အထက္မွတိက်သည့္ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ျပည္သူမ်ားထိပ္တိုက္ေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္သည္ဟု...

ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္အေရးကမ္းလွမ္းမႈ

၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ တြင္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပါတီေပါင္း ၉၁ ခု၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၆၃၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၃၁ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီဆိုသည့္အတြက္ ပထမဦးဆုံးထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္...

ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္အေရးကမ္းလွမ္းမႈ

၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ တြင္ေအာင္ျမင္စြာၿပီးဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပါတီေပါင္း ၉၁ ခု၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၅၆၃၉ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD) မွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၁၃၁ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအရ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕ႏိုင္ၿပီဆိုသည့္အတြက္ ပထမဦးဆုံးထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္မွာ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလရဲ႕ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အျဖစ္အပ်က္မ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္မွာ COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း က်င္းပရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေ႐ြးေကာက္အႀကိဳကာလတြင္လည္း ယခင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ကြဲျပားသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ အျငင္းပြားစရာျဖစ္ရပ္အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္၊။ ပါတီတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အၿပိဳင္ မဲဆြယ္စည္႐ုံးမႈမ်ားတြင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေသဆုံးခဲ့မႈမ်ား ၊ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့မႈမ်ား ၊ ေသဆုံးမႈမ်ားလည္းရွိခဲ့သည့္အျပင္ ဘာသာေရးႏွင့္လူမ်ိဳးေရးကို အသုံးခ်ကာ မဲဆြယ္မႈမ်ားလည္းရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုေဖၚျပမည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွာ စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနမွ စုစည္းမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး တျခားေသာ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားစြာလည္း...

ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအားနည္းခ်က္မ်ားအတြက္ေမးခြန္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈျမင့္တက္ေနသည့္ကာလအတြင္း၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြအေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားကို ေအာက္တိုဘာ၂၉ရက္မွႏိုဝင္ဘာ၅ရက္အထိႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ပိုးေတြ႕လူနာမ်ားႏွင့္ကြာရန္တင္းဝင္ေနသူမ်ားမဲေပးႏိုင္ရန္စီစဥ္ခဲ့မႈအပါအဝင္ႀကိဳတင္မဲအတြက္ျပင္ဆင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္းစနစ္မက်မႈမ်ား၊ခြၽတ္ေခ်ာ္မႈမ်ားႏွင့္သံသယျဖစ္ဖြယ္အျဖစ္အပ်က္တခ်ိဳ႕ေၾကာင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ၾကားျဖတ္သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၆၀ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ မဲေပးခြင့္ရွိသူသည္ ၅၁၆၁၁၆၈ ဦးရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းကဲ့သို႔ေသာ COVID -19 ကူးစက္မႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေနေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားႏွင့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ား ၊ အိမ္တြင္ေနထိုင္ေရးအစီအစဥ္ အႀကဳံးဝင္ေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ႀကိဳတင္မဲေကာက္ယူခဲ့ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္...

တပ္မေတာ္၏သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ သူတို႔ဘယ္လိုျမင္ၾကသလဲ

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၅ ရက္သာလိုေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအႀကိဳကာလ၌ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေလ့ လာသူမ်ားၾကား ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားစြာ၊ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးက ႏိုဝင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေသာ အဆိုပါထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ...

One မစ္ဒယ္ဝိတ္ခ်န္ပီယံခါးပတ္ ေအာင္လအန္ဆန္း ျပန္ယူႏိုင္မလား

MMA ဆိုသည္မွာ (Mixed Martial Arts) ဟုအမည္ရၿပီး ကရာေတး၊ ဂ်ဴဒို၊ အာခီဒို၊ ဂ်ဴဂ်စ္ဆု စသည့္ ကိုယ္ခံပညာေပါင္းစုံေရာေႏွာထားသည့္ သိုင္းေပါင္းစုံအားကစားနည္းျဖစ္သည္။ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ကစားသမားမ်ားမွာ မိမိတို႔အားသန္ရာ၊ ပိုင္ႏိုင္ရာ ကိုယ္ခံပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ထုတ္သုံးၿပီးတိုက္ခိုက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ MMA တြင္ Stand Fight Striking (မတ္တပ္ရပ္တိုက္ပြဲ)၊ Grabbing (အခ်ဳပ္အကူ)၊ Ground...

ကိုဗစ္ကာလ မသန္စြမ္းသူမ်ား ဆႏၵမဲေပးရာတြင္ ႀကဳံေတြ႕ႏိုင္မည့္ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ သူတို႔အျမင္

"အျပင္ထြက္ၿပီး မဲ႐ုံကိုမဲေပးဖို႔ အေရအတြက္က အမ်ားႀကီး ေမၽွာ္လင့္လို႔မရဘူး။ ႀကိဳတင္မဲေပးႏိုင္ေျခရွိတဲ့ မသန္စြမ္းေတြ ပိုၿပီးတိုးလာႏိုင္တယ္" ဦးေနလင္းစိုး "ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ဝွီးခ်ဲေတြကအစ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြကလည္း ကိုဗစ္ကူးဖို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းေတြ ျဖစ္ေနတာ" ဦးျမတ္သူဝင္း သူတို႔အျမင္၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီအေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး...

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေဝးေျပး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးက်င္သိန္းအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

"လက္ရွိမွာ ကုန္တင္ကားေတြက လမ္းမွာ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ၇၂နာရီကိုလည္း ခရီးစဥ္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေျဖေလၽွာ႔ေပးေစခ်င္တယ္" ကိုဗစ္(၁၉)ဒုတိယလႈိင္း ျပင္းထန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္တို႔တြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိလာျခင္းႏွင့္ တစ္ဖက္တြင္ ကုန္စည္စီးဆင္းေရးကို မျပတ္ေတာက္ေစရန္အတြက္ ကုန္တင္ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားကို RDT Antigen Test Kit မ်ားအသုံးျပဳ၍ စစ္ေဆးလ်က္ရွိသည္။ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္မ်ားအား ထုတ္ေပးမည့္ COVID-19...