ျမန္မာ့ပထမဦးဆံုး ေလထီးမယ္ေဒၚျမရီ

မျမရီရဲ႕ ဟန္းနီးမြန္းခရီးက ရခိုင္႐ုိးမထဲမွာ မွက္ကိုက္၊ ျခင္ကိုက္၊ ငုတ္စူး၊ ဆူးျခစ္နဲ႔ သားရဲတို႔ရဲ႕ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ဟိန္းသံ၊ ေဟာက္သံေတြၾကားထဲမွာ ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ဘယ္ဆီဘယ္၀ယ္မွန္း မသိနဲ႔ ထိခိုက္ဒဏ္ရာဗရပြနဲ႔ မေသ႐ံုတမည္ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ရတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ မိတၳီလာကေလးစာေပပြဲေတာ္ ေရာက္ေနတုန္း ေက်ာက္ဆည္က မိတ္ေဆြႀကီး ဦးတင္စိန္က ဖုန္းလွမ္းဆက္ပါတယ္။ 'ငါ့တူေရ ဘြားဘြားႀကီးဆံုးတာ ခုနစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီ။ အဲဒါဘြားဘြားႀကီးကိုရည္စူးၿပီး ဆြမ္းကပ္ခ်င္တယ္။ ဘြားဘြားႀကီး အမွတ္တရပြဲေလးလည္း လုပ္ခ်င္ေသးတယ္။ အဲဒါတိုင္ပင္ရေအာင္ မင္း ေက်ာက္ဆည္ကိုျပန္ေရာက္ရင္ လာခဲ့ပါဦး'ဆိုလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာက္ဆည္ျပန္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း...