အထက္အညာေဒသမွ အမည္ဆန္းသည့္ ရွိမၼကား(ရွိန္းမကား)ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္

ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းခရီးစဥ္တြင္ ျမစ္ႀကီးနားျမစ္ဆုံခရီးစဥ္ အျဖစ္သြားခဲ့ၾကရာ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕ဘုရားစုံ၊ ဟန္လင္းၿမိဳ႕ေလ့လာေရး၊ မဲဇာေဘးမဲ့ေတာႏွင့္ ဗန္းေမာက္ဇလုံေတာင္ဘုရားဖူးခရီးစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာ (၂၀၁၉) ခရီးအျဖစ္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားစု၍သြားခဲ့ရာ မိုးၫွင္းဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ႏွစ္ညအိပ္ခရီးသတ္မွတ္ကာ လူငယ္မ်ားက 'ဇလုံေတာင္'ဘုရားဖူးသြားၿပီး စာေရးသူက ဒူးနာေန၍ ေက်ာင္းမွာပင္ေနခဲ့သည္။ ေန႔လယ္ထမင္းစားအၿပီး ဥပါသကာႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေဒသအေၾကာင္း စကားလက္ဆုံက်စဥ္ အျပန္ခရီးစဥ္ကိုေမးရာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ ညအိပ္၍ ထူးျခားေသာ ေနရာေဒသမ်ားသို႔သြားပါမည္ဟု...

PUBG Corporation အမွတ္တံဆိပ္ကို အလြဲသံုးစား မျပဳလုပ္ရန္သတိေပး

နာမည္ႀကီး မုိဘိုင္းဂိမ္း PUBG အမွတ္တံဆိပ္ကို ဆင္တူယိုးမွာျဖစ္ေစ အတုအပျဖစ္ေစ ကုန္ပစၥည္းတံဆိပ္၊ ကုန္ပစၥည္းအမွတ္အသား ပံုစံတူမလုပ္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားရွိ PUBG လုပ္ငန္းအစုအဖြဲ႕ေကာ္ပိုေရးရွင္းက ႏိုင္ငံတကာသို႔ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားအေျခစိုက္ လုပ္ငန္းစုတစ္ခုျဖစ္သည့္ PUBG Corporation သည္ ၎၏ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား အား ကြန္ျပဴတာဂိမ္းအပါအ၀င္ အျခားေသာ ေဆာ့ဖ္၀ဲလ္၊ ပစၥည္း၊ အ၀တ္အထည္၊...