ဒီဇင္ဘာ ၁၁ရက္မွ ၂၀ရက္အထိ ထိုးႏွံေပးေနသည့္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳ ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ “ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္ေရာဂါအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆို လကၡဏာရွိေနေသးရင္ မထိုးပါနဲ႔။ နားကိုက္ေနတယ္၊ ျပည္ယိုေနတယ္ဆိုတာမ်ိဳး...

  ဂ်ပန္ဦးေႏွာက္ေရာင္ကာကြယ္ေဆး အစုလိုက္ထိုးႏွံေပးျခင္းလုပ္ငန္းကို ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ဟု ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ရက္မွ ၂၃ရက္အထိ ေက်ာင္းအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယခုဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၂၀ရက္အထိ ျပည္သူလူထုအေျချပဳကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ေက်ာင္းအေျချပဳ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္တြင္ ကေလးဦးေရ ၈ ဒသမ ၆သန္းခန္႔အနက္ ၈ ဒသမ ၃ သန္းခန္႔ကို ထိုးႏွံေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ယခုအစီအစဥ္တြင္ အသက္ကိုးလမွ ငါးႏွစ္အထိ ကေလးငယ္မ်ား၊ (၁၅)ႏွစ္အထိ ေက်ာင္းမေနေသာ...

ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါကာကြယ္ေဆး (Filiariasis)

ကမၻာေပၚမွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ ေက်ာ္မွာ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနၿပီး လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁၁၀၀ ခန္႔ ကူးစက္ႏိုင္ကာ ေရာဂါကူးစက္သူ သန္း ၁၂၀ ကူးစက္ခံရၿပီး သန္း ၄၀ ေက်ာ္မွာ ကိုယ္လက္အဂၤ gခ်ိဳ႕ယြင္းကာ ၂၅ သန္းေက်ာ္မွာ ေရမုတ္ႀကီးကာ ၁၅ သန္းမွာ ေျခလက္ေရာင္ရမ္းေရာဂါခံစားေနရပါတယ္။ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါဟာ ျခင္ကတစ္ဆင့္ ကူးစက္တဲ့ေရာဂါျဖစ္တယ္။ ေရာဂါရွိတဲ့ ျခင္ "မ"ကိုက္ၿပီး က်န္းမာသူတစ္ဦးထံ ထပ္မံကိုက္ျခင္းျဖင့္ ဆင္ေျခေထာက္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားတယ္။...

ဆရာဝန္ေျပာၾကား က်န္းမာေရးစကား

ဝက္သက္ေရာဂါက ဟိုအရင္တုန္းကဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဒါနဲ႔ေသၾကတာက အမ်ားႀကီးပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကာကြယ္ေဆးေပၚလာေတာ့ ျဖစ္ပြားႏႈန္းနဲ႔ ေသဆုံးႏႈန္းေတာ္ေတာ္ေလး နည္းသြားတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ႀကိမ္ျပန္ထုတ္တဲ့အခါ ပိုေတာင္နည္းသြားေသးတယ္။ ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆးဟာ အႏၲရာယ္လည္း ကင္းပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကလည္း အခမဲ့ထိုးေပးေနတယ္။ ကိုယ့္ကေလးကို ဝက္သက္ကာကြယ္ေဆး၊ ဝက္သက္၊ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးကို ကိုးလမွာတစ္ႀကိမ္၊ တစ္ႏွစ္ခြဲမွာတစ္ႀကိမ္ မပ်က္မကြက္ထိုးေပးရင္ ဒီေရာဂါရဲ႕အႏၲရာယ္ကေန ကင္းေဝးပါမယ္။ ဝက္သက္အျပင္ ဂ်ိဳက္သိုးကာကြယ္ေဆးကိုပါ ထည့္ထိုးေပးျခင္းက ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါကလည္း အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္။ ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါက်ေတာ့ လူႀကီးျဖစ္ျဖစ္၊ ကေလးျဖစ္ျဖစ္ အသက္အ႐ြယ္အႀကီးေတြမွာျဖစ္ရင္...

သတိျပဳရမည့္ ရန္ကုန္ေလထု (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၇– ၂၃ ကိန္းဂဏန္းအေျချပဳခ်က္)

ယေန႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေလထုအရည္အေသြးသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ဆိုးဝါးသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာခဲ့ပါၿပီ။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ရန္ကုန္ေလထုညစ္ညမ္းမႈသည္ ကေလးသူငယ္၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုတို႔သာမက အ႐ြယ္စုံ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နံနက္ပိုင္းအခ်ိန္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေနလူထုအတြက္ က်န္းမာေရးကို လြန္စြာထိုက္ခိုက္ေစေသာ အဆင့္အထိ ေလထုညစ္ညမ္းမႈက သက္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ http://datawrapper.dwcdn.net/0dbsl/1/?fbclid=IwAR26U9j-GeY11UrfQAtq8GMTQwS8xHFdGK7H8vNc2klEmWUdG_o_tQs3mcQ

ဆရာဝန္ေျပာၾကား က်န္းမာေရးစကား

  အခုေဆာင္းဝင္လာၿပီ။ ေအးလာၿပီ။ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ကတည္းက ေအးေနပါၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ရာသီေျပာင္းတုပ္ေကြးလို႔ေခၚတဲ့ Seasonal Influenza ဝင္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ H1N1 ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မယ္။ ဟုတ္ဖို႔လည္းမ်ားတယ္။ သူကရွိၿပီးၿပီ။ သူကမိုးလယ္မွာဝင္ခ်သြားၿပီးၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ က်န္ေနတယ္။ က်န္းမာေရးဌာနကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြကို ကာကြယ္ေဆးေတြထိုးေပးေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရာသီဥတုေအးၿပီဆိုတာနဲ႔ Seasonal Influenza ဟုတ္ခ်င္မွဟုတ္မွာပါ။ H5N1 ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ H7N9 ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။ မိုးယြန္းႀကီးတို႔၊ အင္းေတာ္ႀကီးတို႔မွာ ေဆာင္းခိုငွက္ေတြလာၿပီ။ ေဆာင္းခိုငွက္ေတြလာရင္ H7N9...

ဆရာဝန္ေျပာၾကား က်န္းမာေရးစကား

ဦးေႏွာက္အေျမႇးပါးေရာင္တဲ့အုပ္စုျဖစ္တဲ့ (Neisseria Meningitdis) ကူးစက္ျမန္ ဦးေႏွာက္အေျမႇးေရာင္လို႔ေခၚၿပီး ဗက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားပါတယ္။ ျဖစ္ရင္လည္း အရမ္းျမန္တယ္။ ေသရင္လည္း အရမ္းျမန္တယ္။ အျဖစ္အမ်ားဆုံး ရာသီဥတုရယ္လို႔ မရွိေပမယ့္ အျဖစ္မ်ားတာက ပြဲလမ္းသဘင္မ်ားတဲ့အခ်ိန္အခါမ်ိဳးေတြမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အသက္႐ႉလမ္းေၾကာင္းကတစ္ဆင့္ ကူးတာဆိုေတာ့ လူထူထပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ေရာဂါပိုးကပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္ပါတယ္။ သူက ဖ်ားမယ္၊ သတိလစ္မယ္၊ တက္မယ္၊ သူရဲ႕အုပ္စုက ျဖစ္တာအရမ္းျမန္တယ္။ မနက္ကအေကာင္းႀကီး ညေနေသသြားၿပီ။ အရမ္းဆိုးၿပီး အရမ္းျမန္တယ္။ ကာကြယ္ေဆးရွိတယ္။ ကာကြယ္ေဆးက အစိုးရထိုးေပးတဲ့အထဲေတာ့...

ဆရာဝန္ေျပာၾကား က်န္းမာေရးစကား

Todays Geriatric Medicine လင့္က ေဆာင္းပါးမွာဖတ္႐ႈခ်က္American Heart Association က ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၃၀/၈၀ နဲ႔အထက္ဆိုရင္ ေသြးတိုးေရာဂါလို႔ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ၿပီး ေစာစီးစြာကုသသင့္တယ္လို႔ ကုသမႈလမ္းညႊန္အသစ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အရင္ကလို ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၄၀/၉၀ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၃၀/၈၀ ေလာက္ကစၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တာကို ေတြ႕ရွိရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ၁၃၀/၈၀ ျဖစ္တာနဲ႔ ေဆးေသာက္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ သတိျပဳရမယ့္အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္လို႔ ေသြးေပါင္က်ဖို႔ အျခားနည္းလမ္းေတြျဖစ္တဲ့ (non-pharmacological...

ကိုဗစ္(၁၉)ကို ကာကြယ္ရန္ အိမ္မွာေနရင္း ေန႔စဥ္ဂ႐ုစိုက္ရမည့္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈမ်ားအေၾကာင္း

အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာေ႐ႊဝါေအာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း ယခုအခါတြင္ COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ လူတိုင္း အိမ္မွာသာေနရေသာ ကာလျဖစ္ပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေနထိုင္မေကာင္းမျဖစ္ရန္ ဂ႐ုစိုက္ရမည့္ကာလျဖစ္၍ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္စားေသာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို အေထြေထြေရာဂါကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာေ႐ႊဝါေအာင္ႏွင့္ စံေတာ္ခ်ိန္က ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္- ေအးျမတ္မြန္(ယုဇန)-ေမးျမန္းသည္

မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ၄၂ ဦးေျမာက္ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုး လဲလွယ္ကုသမႈ ေအာင္ျမင္

မႏၲေလး၊ ဒီဇင္ဘာ-၁၄ မႏၲေလး အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး ဆီးႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ခြဲစိတ္ကုဌာန၊ ေဆးတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)ႏွလုံးခြဲ စိတ္ကုပညာဌာန၊ ေမ့ေဆးပညာဌာန၊ ေရာဂါေဗဒတို႔မွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားပူးေပါင္း၍ ၄၂ ဦးေျမာက္ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးလဲလွယ္ကုသမႈကို ဒီဇင္ဘာ ၁၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက မႏၲေလးအေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရာ နံနက္ ၁၁ နာရီ ၃၅မိနစ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၄၂ ဦးေျမာက္ ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးလဲလွယ္ကုသမႈတြင္ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီး၍ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ ေမာင္ေဇာ္ငယ္ခ်စ္(၂၉)ႏွစ္၏ ေက်ာက္ကပ္ကို အလႉရွင္၏ေက်ာက္ကပ္ႏွင့္...

ဆရာဝန္ေျပာၾကား က်န္းမာေရးစကား

ကေလးတစ္ေယာက္က ႀကီးထြားမႈေႏွးတယ္။ သူ႕ရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေတြသိပ္မေကာင္းဘူးဆိုရင္ သူဟာ မိခင္ျဖစ္လာတဲ့အခါမွာ သူ႕ကေလးရဲ႕ ႀကီးထြားမႈေတြလည္း ေႏွးတယ္။ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ကတည္းက ေက်ာက္ကပ္ရဲ႕ပ်က္စီးမႈေတြက စၿပီးရွိလာမယ္။ အထဲမွာ ေက်ာက္ကပ္အဆို႔ေလးေပ်ာက္သြားရမယ့္အခ်ိန္မွာ မေပ်ာက္ဘဲနဲ႔က်န္ေနတယ္ဆိုရင္ ေမြးလာရင္ သူက ဆီးမထြက္ႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အဆို႔က ပိတ္ေနမယ္။ ဆီးေတြကအေပၚကို ျပန္တက္တယ္။ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေရအိတ္အႀကီးႀကီးေတြ ျဖစ္သြားတယ္။ ေက်ာက္ကပ္အသားေတြ ပိပိလာၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ကပ္က အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းကစၿပီးေတာ့ သတိထားရမလဲဆိုရင္ မိခင္၊ ဖခင္ျဖစ္မယ့္...