မွားယြင္းေသာေျခာက္လွန္႔ျခင္း “ကာကြယ္ေဆးလိုမ်ိဳးက်ျပန္ေတာ့ ဓာတ္မတည့္တာကို အစမ္းရခက္ျပန္ပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးသလို Needle Phobia အပ္ေၾကာက္ေနက်ကေလးေတြနဲ႔ဆို သာဆိုးပါေသး။ ေနာက္တစ္ခ်က္က ကာကြယ္ေဆးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာသတ္မွတ္အပူခ်ိန္အတြင္းမွာပဲ ထားသိုရတတ္သလို...

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရာသီတုပ္ေကြးကာလဟာ လူတိုင္းကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရေလာက္တဲ့အဆင့္အထိ ဆိုးမသြားခဲ့တာကိုဘဲ ေက်းဇူးတင္ရမလိုပါ။ မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္း ကာကြယ္ေဆးထိုးၾကရရင္လည္း သိပ္ေတာ့လြယ္မယ့္ကိစၥလို႔မျမင္မိပါဘူး။ ကာကြယ္ေဆးအေပၚ ျပည္သူေတြရဲ႕အျမင္က လက္မခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မရွိေသးတာကို စိန္ေခၚမႈအျဖစ္ ထိပ္ဆုံးကေပၚလာမွာအမွန္ပဲလို႔ စာေရးသူအေနနဲ႔ ေတြးမိပါတယ္။ အလႊာတစ္ခုေလာက္သာ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ အကာအကြယ္ယူျဖစ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရာသီတုပ္ေကြးလည္း ျမန္ျမန္ကိစၥျပတ္သြားတာေအးတယ္ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းေတြကိုေတာ့ ရာသီတုပ္ေကြးကာလေႏွာင္းပိုင္းေတြမွာကာကြယ္ေဆးထိုးေပးတာႀကံဳခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေနာက္ထပ္အလားတူ မလြတ္မလပ္ မေပါ့မပါးနဲ႔ အသက္႐ႈၾကရမယ့္ေရာဂါေတြလည္း (ရွိေနေပမယ့္ ထႂကြ၊ ဆိုး႐ြား)ေပၚမလာပါေစနဲ႔လို႔ဆုေတာင္းမိပါရဲ႕။ ကာကြယ္ေဆးလို႔ အသံၾကားလိုက္ရတာနဲ႔ မ်က္လုံးေလးေတြ ေပကလပ္၊...