ပိေတာက္ခူးသူမ်ား

ပိေတာက္ပြင့္ေလတိုင္း ပင္ေျခတြင္ ျပန္႔က်ဲေနေသာ ပိေတာက္႐ြက္၊ ပိေတာက္ကိုင္းမ်ားႏွင့္အတူ ပိေတာက္ပင္ သည္လည္း အနာအဆာမ်ားႏွင့္က်န္ရစ္ခဲ့သည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ေစးပ်စ္ေသာပူအိုက္ျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို လြန္ခဲ့ေသာညက ေပြ႕ၫွစ္ခဲ့ပါသည္။ တန္ခူးေႏြညမ်ား သည္ ပူအိုက္တတ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ညက ေကာင္း ကင္သည္ တိမ္မည္းတို႔၏ ေစာင့္ၾကပ္ျခင္းကို ခံထားရ သည့္အတြက္ ပူအိုက္ျခင္းသည္ ပိုမိုေစးထန္းေနခဲ့ေလ သည္။ အခ်ိန္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ ေကာင္းကင္ သည္ သူ႕ကိုယ္သူ ကုတ္ျခစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ မေျပာပ ေလာက္ေသာ မိုးေရအခ်ိဳ႕ ထြက္က်လာခဲ့သည္။...

ငယ္ငယ္တုန္းကသႀကၤန္

ကၽြန္မတို႔ အငယ္ေလးေတြကေတာ့ ႏို႔ဆီခြက္မ်ားျဖင့္ ပက္ၾကသည္။ကိုး႐ိုးကားရားၾကည့္မရသည့္ အစ္ကိုႀကီးမ်ားကို ႏို႔ဆီခြက္ႏွင့္ ခြက္ေစာင္းခုတ္သည္။ထိုအခါ အစ္ကိုႀကီးေတြက "ခြက္စုတ္ေလးနဲ႔ ပက္တာေလာက္ေတာ့ ရယ္တာေပါ့ရယ္တာေပါ့"ဟု ျပန္ေအာ္သည္။ ထိုအခါ ေဘးမွတစ္ေယာက္က "ရယ္တာေပါ့ကို အေပ်ာ့ထင္ အေဒၚ့လင္ဟာ ကၽြန္ေတာ့္ဦးေလး"ဟု ျပန္ေအာ္သည္။သႀကၤန္ကို ျမန္မာ့အဘိဓာန္တြင္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းသည့္ကာလ၊ ေရပက္ဖ်န္းသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ထိုေရပက္ဖ်န္းသည့္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သႀကၤန္ကို မၾကာမီေရာက္ေတာ့မည္။သႀကၤန္မုိးမရြာေသးေသာ္လည္း သႀကၤန္အေငြ႕အသက္တို႔ သင္းပ်ံ႕လႈိင္ေနသည္။ မိုးမ႐ြာသျဖင့္ ပိေတာက္တို႔လည္း မပြင့္ေသး၊...

အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ မိဘမ်ား၏အခန္းက႑

မိုးကုတ္၌ သက္တမ္းကုန္ ေက်ာက္မ်က္ကုမၸဏီကို ေက်ာက္ျဖဳန္းဝင္ရွာသည့္ ေဒသခံမ်ား မီး႐ႈိ႕မႈျဖစ္ပြား အေျခခံပညာသင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ မိဘမ်ား၏အခန္းက႑ စနစ္သစ္ပညာေရးက ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ျပင္းထန္ေသာကေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကေလးအခ်င္းခ်င္းတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားတန္ဖိုးထားေသာစိတ္၊အျခားသူမ်ား၏မတူကြဲျပားမႈမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို နားလည္လက္ခံေသာစိတ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါသည္။ အေျခခံပညာက႑ စနစ္သစ္ပညာေရးကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ KG+12 အစီအစဥ္ျဖင့္ စတင္လိုက္သည္မွာ Grade-2 အထိပင္တိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္ဆိုလၽွင္ Grade-3စေတာ့မည္။ ပညာေရးက ေျပာင္းေနသည္။ ပညာေရးေျပာင္းေတာ့ ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလို သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းေတြလည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲသည္။ သို႔ေသာ္ စနစ္သစ္ပညာေရးမွာ...

ၿပိဳင္တယ္ဆိုလည္း ႏိုင္မွေကာင္းမယ္

တစ္သီးပုဂၢလဝင္ၿပိဳင္တဲ့သူေတြ ႐ႈံးနိမ့္ရင္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အ႐ႈံးသာျဖစ္ၿပီး ပါတီကိုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္လၽွင္ ပါတီ၏အ႐ႈံးဟု ဆိုရပါမယ္။ ၂၀၂၀ အတြက္ ပါတီ၏ပုံရိပ္ကိုမ်ားစြာထိခိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္လို႔႐ႈံးတယ္လို႔အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ မလုံေလာက္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေလးထားယွဥ္ၿပိဳင္သင့္တယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအတြက္စည္ပင္သာယာေ႐ြးေကာက္ ပြဲႀကီးကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္မွာ က်င္းပေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ေနရာအတြက္ ၂၇ ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္ဝင္ ၃၃ ၿမိဳ႕နယ္၏ ဥကၠ႒ေနရာအတြက္ ၁၀၀၊ အဖြဲ႕ဝင္(၁)ေနရာအတြက္ ၇၅...

ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေန႔

စင္စစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္းတြင္ မႀကဳံဖူးေလာက္ေအာင္မိမိအလိုဆႏၵအတိုင္း ပါဝင္ပူးေပါင္းေသာ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ႀကီးကိုေႏွာင္းေခတ္လူငယ္မ်ား သိရွိကာ ထိုေန႔ကို အၿမဲဂုဏ္ျပဳေနရမည္၊၊ အၿမဲအမွတ္အသားျပဳေနရမည္၊၊ အၿမဲသတိရေနရေပလိမ့္မည္၊၊ တစ္ဖြဲ႕တည္း၊တစ္စုတည္းႏွင့္သာ သီးသန္႔သက္ဆိုင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္းေႏွာင္းလူမ်ားသိရွိေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေနရေပမည္၊၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၇ ရက္ဆိုလၽွင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၄ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ေလၿပီ။ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈအေကာင္းဆုံးေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္လၽွင္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္တို႔ကိုေတာ္လွန္ခဲ့ေသာ ထိုေန႔ထူးေန႔ျမတ္ႀကီးသည္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕၊လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး၊ လူတစ္စု၊ ပါတီတစ္ရပ္က မိမိတို႔...

ျမန္မာလိုသင္ဖို႔ကိစၥ

အစိုးရက က်န္တဲ့သူေတြကို ဘာမွမသိဘူး ထင္ေနၾကတယ္။ တစ္ေနရာမွာ တာဝန္ရွိသူ တစ္ေယာက္က ေျပာတယ္။ ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္ေတြ၊ ႐ူပေဗဒဘာသာရပ္ေတြဆိုတာ အဂၤလန္ကလာတာ။ အဂၤလိပ္လိုသင္မွ တတ္မွာေပါ့တဲ့ . . . . 'ဆရာၫို ျမန္မာလိုသင္ဖို႔ တစ္ခ်ိန္လုံးေျပာေနတာ ေအာင္ျမင္ရဲ႕လား' 'ေထာက္ခံသူေတြေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေအာင္ျမင္ဘူး' တစ္ေန႔တြင္ ေဒါက္တာဝိုင္း ကၽြန္ေတာ့္ဆီေရာက္လာ ၿပီး အထက္ပါအတိုင္းေျပာေလတယ္။ 'ဆရာၫိုက အက်ိဳးအေၾကာင္းနဲ႔ ရွင္းျပလ်က္သားနဲ႔ဘာလို႔မေအာင္ျမင္လဲ' 'သူတို႔ဘက္က အေလးသာေနလို႔ေပါ့ ဆရာဝိုင္းရဲ႕' 'ဘယ္လိုအေလးသာတာလဲ' 'နံပါတ္တစ္က အစိုးရကမေျပာင္းခ်င္ဘူး။ ပညာေရး ေျပာင္းလိုက္ရင္...

နီးကပ္လာေသာ စည္ပင္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္စိတ္ဝင္စားမႈနည္းေနတ့ဲ ရန္ကုန္

ျပည္သူေတြ စိတ္ညစ္ၫူးေနတဲ့၊ ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရဆိုးစြန္႔ထုတ္မႈေတြ၊ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းကိစၥေတြ၊ မိုးတြင္းကာလလမ္းေတြေပၚမွာ ေရႀကီးေရလၽွံတဲ့ကိစၥေတြ၊လမ္းေတြေပၚမွာ ကားပိတ္ဆို႔မႈကိစၥေတြအျပင္ စည္ပင္သာယာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးစုံေသာ ပြဲစားမ်ားကအခုေခတ္ကာလအခ်ိန္အထိ ေျခ႐ႈပ္ေနျခင္းစတဲ့ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းႏိုင္ပါ့မလားလို႔ သံသယေတြ ဝင္ေနပါေသးတယ္။ (၁) ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ သုံးႏွစ္ေက်ာ္အၾကာမွာေတာ့ လူဦးေရခုနစ္သန္းနီးပါးရွိတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ (Yangon City Development Committee) ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္မွာ က်င္းပမွာျဖစ္ပါတယ္။လူတစ္ဦးေမြးဖြားသည္မွ ေသဆုံးသည္အထိ...

ဘာျဖစ္လို႔ ပညာသင္ရတာလဲ

မွတ္သား၊ စိစစ္၊ ေဝဖန္၊ ပိုင္းျခား၊ သုံးသပ္၊ ေလ့လာ၊ နာယူ၊ ေလ့က်င့္၊ ေတြးေခၚ၊ ဆင့္ပြား၊ တီထြင္၊ ျပဳတု၊လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ တကယ့္"ပညာ"စြမ္းရည္ေတြမရွိေတာ့လည္း ပညာသင္တာ အလကားပဲ။ ဘြဲ႕လက္မွတ္တစ္ခုလည္းရေရာ ဒီအျပင္ ဘာရခဲ့သလဲ၊၊ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေမာင္ျမင့္ေဇာ္ ေျပာခ်င္ေနတာၾကာပါၿပီ။ ကိုယ့္အေၾကာင္းကပဲ ကိုယ္စေျပာမွေကာင္းမယ္ထင္တယ္။ ေမာင္ျမင့္ေဇာ္ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အင္မတန္ထူးခၽြန္ပါတယ္။ ငါးတန္းက်တယ္၊ ရွစ္တန္းက်တယ္၊ ၁၀ တန္းက်ပါတယ္။ ရွစ္တန္းကို တစ္ခါမဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ခါက်တယ္။ ရွစ္တန္းႏွစ္ခါက် သံုးခါေအာင္တဲ့ဘ၀မွ ေမာင္ျမင့္ေဇာ္ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာ မဟာတန္းေတြၿပီး၊...

စံမတူေသာ္လည္း ဟန္ခ်င္းတူသည့္ ထိုင္းႏွင့္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး

 မတ္ ၂၄ ရက္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ထိုင္းျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ဒီမိုကေရစီကို ျပန္လည္ခရီးဦးႀကိဳျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္စရာရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုင္းျပည္သူမ်ား ႀကိဳဆိုခြင့္ရမည့္ ဒီမိုကေရစီမွာမည္သည့္ ဒီမိုကေရစီအမ်ိဳးအစားျဖစ္မည္နည္း။ သေႏၶမွန္သည့္ဒီမိုကေရစီလား၊ သို႔မဟုတ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရျမန္မာျပည္သူမ်ား ရရွိထားေသာ စံပ်က္ဒီမိုကေရစီပင္ေလလား။ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရတပ္မေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္၏ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ရယူထားသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ တပ္မေတာ္က စစ္မႉး၊ စစ္ကဲမ်ား အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရးေလာက၌...

အက်င့္ကို အတင္းေျပာင္းရမယ္…

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ စနစ္တစ္ခုေျပာင္းတိုင္း ေမ့က်န္ၿပီး မေျပာင္းဘဲက်န္ခဲ့တာကေတာ့ အက်င့္ေဟာင္းေတြပါပဲ။ အဲဒီအက်င့္ေဟာင္းေတြဟာ ေျပာင္းတာရွိေပမယ့္ ေကာင္းတာကို မသိပါဘူး။ ေျပာင္းတဲ့စနစ္ေပၚမွာ အက်င့္ေဟာင္း ေတြဟာ အရာရာကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တာမို႔ အဲဒီမေကာင္းတဲ့အက်င့္ကို အတင္းေျပာင္းမွသာ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းက ေ႐ြးေကာက္ပြဲေၾကာ္ျငာတစ္ခုကိုဖတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေရးခ်င္စိတ္ေလးရွိလာပါတယ္။ အဲဒီေၾကာ္ျငာမွာ ေရးထားတဲ့စာသားကဘာလဲဆိုေတာ့ စနစ္ကိုအတင္းေျပာင္း ရမယ္ဆိုတာပါ။ ဒီေနရာမွာ စနစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္အ႐ြယ္နဲ႔ ႀကဳံခဲ့ရတဲ့စနစ္က ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ပါပဲ။ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့စနစ္ ဆိုၿပီးေတာ့ အခြင့္ထူး ခံေတြရပိုင္ခြင့္ေတြနဲ႔...