သမိုင္းထဲကေတာ္လွန္ေရးပန္းၿခံ

  (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ဦး၀ိစာရလမ္းရွိေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံတြင္ မီးအလွမ်ားဆင္ထားသည္။ ပန္းျခံအတြင္းျမန္မာ့႐ိုးရာအရုပ္အလွမ်ား၊စစ္ယႏၱရားႏွင့္လက္နက္႐ုပ္ပုံမ်ားကိုပုံေဖာ္အလွဆင္ထားၿပီးအျခားေသာမီးအလွဆင္မႈမ်ားကိုယ္ခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူထူးျခားလွပစြာဆင္ယင္ထားသည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔ကုိ တရားဝင္စစ္ေၾကညာ၍ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာေန႔ကုိအစြဲျပဳ ၍ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ” ရဲေဘာ္တုိ႔၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး။ အခု စစ္ေျမျပင္ကုိထြက္ရမယ္။...

စိတ္ကုစားျခင္းခရီးစဥ္

  လက္ရွိတြင္ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံတြင္ စိတ္ေ၀ဒနာရွင္္လူနာေပါင္း ၁၆၀၀ေက်ာ္ကို ကုသေပးေနၿပီး မိသားစုမရွိေတာ့သည့္လူနာေပါင္း ၄၀၀ေက်ာ္ကိုလည္း ျပဳစုထားသည္။ ရြာသာႀကီးစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံကို အစိုးရအေနႏွင့္ ယခင္ကထက္ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ္လည္း ေကြ်းေမြးစားေသာက္စရိတ္ မလံုေလာက္သည့္အတြက္ အလွဴရွင္မ်ားကိုအားကိုးေနရဆဲျဖစ္သည္။ သတင္းဓာတ္ပံု- ဖိုးသား