သမိုင္းထဲကေတာ္လွန္ေရးပန္းၿခံ

  (၇၃)ႏွစ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကိုဂုဏ္ျပဳသည့္အေနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္ဦး၀ိစာရလမ္းရွိေတာ္လွန္ေရးပန္းျခံတြင္ မီးအလွမ်ားဆင္ထားသည္။ ပန္းျခံအတြင္းျမန္မာ့႐ိုးရာအရုပ္အလွမ်ား၊စစ္ယႏၱရားႏွင့္လက္နက္႐ုပ္ပုံမ်ားကိုပုံေဖာ္အလွဆင္ထားၿပီးအျခားေသာမီးအလွဆင္မႈမ်ားကိုယ္ခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္မတူထူးျခားလွပစြာဆင္ယင္ထားသည္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္၊ မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ဗမာ့တပ္မေတာ္က ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ တုိ႔ကုိ တရားဝင္စစ္ေၾကညာ၍ ေတာ္လွန္တုိက္ခိုက္ခဲ့ေသာေန႔ကုိအစြဲျပဳ ၍ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဟု သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ” ရဲေဘာ္တုိ႔၊ အက်ယ္ခ်ဲ႕ၿပီး ရွည္ရွည္မေျပာခ်င္ဘူး။ အခု စစ္ေျမျပင္ကုိထြက္ရမယ္။...
Photo - Moe Myint San

Street Photo Corner – 16

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street Photo...
Photo - Wai Yan Moe

Street Photo Corner – 27

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street...

Street Photo Corner-1

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။ (Street Photography) ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္ အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street Photo...
Photo - Thar Nge

Street Photo Corner – 20

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street...

Street Photo Corner – 28

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံး Street Photo (၉)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street...
Photo - Sharr Latt

Street Photo Corner – 3

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street Photo...
Photo - Than Htun Visitor

Street Photo Corner – 21

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street Photo မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ...
Photo - Min Yu Paing

Street Photo Corner – 5

StreetPhoto မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street Photo မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ...

Street Photo Corner – 22

Street Photo မ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္တင္ဆက္လ်က္ရွိသည့္ Featured Collectives မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္သည့္ အေကာင္းဆုံး Street Photo (၁၀)ပုံအား စံေတာ္ခ်ိန္သတင္းဌာနက ျပန္လည္တင္ဆက္ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ (Street Photography ကို ေလ့လာလိုက္စားသူမ်ား၊ ႐ိုက္ကူးသူမ်ားအတြက္ တစ္ခန္းတစ္က႑က အေထာက္အကူျပဳေစေၾကာင္း ရည္႐ြယ္၍ Street Photo...