ခုတင္ ၅၅၀ ဆံ့ အင္းယားလိတ္ COVID Center ျပင္ဆင္ေနမႈမ်ား

COVID-19 အတည္ျပဳလူနာမ်ားထားရွိရန္ ခုတင္ ၅၅၀ ဆံ့ အင္းယားလိတ္ COVID Center ကို (၇) ရက္အတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာက္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ ဧရိယာ ၉၀၀၀ စတုရန္းမီတာအက်ယ္အဝန္းရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ ခန္းမအား...
video

အပူဒဏ္ထဲက အေျခခံအလႊာ

(စံေတာ္ခ်ိန္-ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း)
video

ရဲ၀ံ့စြန္႔စားမီးသတ္သမား

(စံေတာ္ခ်ိန္-ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း)
video

ေလွာ္ကား

(စံေတာ္ခ်ိန္ - ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း)
video

မိုးနဲ႔ရန္ကုန္

(စံေတာ္ခ်ိန္-ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း)
video

ၿမိဳ႕ျပကို အေရာင္တင္သူ

(စံေတာ္ခ်ိန္-ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း)
video

ေရႊေသာင္ယံက ပင္လယ္ေပ်ာ္

(စံေတာ္ခ်ိန္ - ဓာတ္ပံုဇာတ္လမ္း)
video

မ်ိဳးသုဥ္းမႈနဲ႔ ရင္ဆုိင္လာေနရတဲ့ ဆင္ရတနာ

(စံေတာ္ခ်ိန္ - ဓာတ္ပံုဇာတ္လမ္း)
video

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ မွာ ရတဲ့ အဖိုးထိုက္ရတနာ

စံေတာ္ခ်ိန္-ဓာတ္ပုံဇာတ္လမ္း