video

တန္ခုိးရွိန္ညီး ဓမၼရံၾကီး

စံေတာ္ခ်ိန္_ဓမၼရုပ္သံအစီအစဥ္
video

ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ မႏူဟာ

စံေတာ္ခ်ိန္_ဓမၼ႐ုပ္သံအစီအစဥ္
video

ၾကည္ညဳိဖူးျမင္ ကလိန္ေအာင္ဆံေတာ္ရွင္

စံေတာ္ခ်ိန္_ဓမၼရုပ္သံအစီအစဥ္
video

ျမင့္ျမတ္ဂုဏ္ေရာင္ တုရင္ေတာင္

စံေတာ္ခ်ိန္_ဓမၼရုပ္သံအစီအစဥ္
video

ၾကည္ညဳိဖြယ္ရာ စြယ္ေတာ္ျမတ္ ေစတီေလာကနႏၵာ

စံေတာ္ခ်ိန္_ဓမၼရုပ္သံအစီအစဥ္
video

အံ့ဖြယ္အဖုံဖုံ ေရႊစည္းခုံ

စံေတာ္ခ်ိန္_ဓမၼရုပ္သံအစီအစဥ္
video

စံေတာ္ခ်ိန္_ဓမၼ႐ုပ္သံအစီအစဥ္

ပုဂံအႏုလက္ရာ ျမတ္ဘုရား အာနႏၵာ
video

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္မွာ….. အပုိင္း(၂)

စံေတာ္ခ်ိန္-ဓမၼ႐ုပ္သံအစီအစဥ္
video

ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္မွာ. . .

(စံေတာ္ခ်ိန္-ဓမၼ႐ုပ္သံအစီအစဥ္)