International Article

International Article Video

video

အၾကမ္းဖက္မႈအႏၱရာယ္နဲ႔ ၉/၁၁ သတိေပးခ်က္

(စံေတာ္ခ်ိန္-ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုံးသပ္ေဆာင္းပါး)
video

အာဖရိကအေပၚၿခိမ္းေျခာက္လာတဲ့ တ႐ုတ္ရဲ႕ေခ်းေငြေထာက္ေခ်ာက္

(စံေတာ္ခ်ိန္-ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုံးသပ္ေဆာင္းပါး)
video

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ကုလသမဂၢနဲ႔ Facebook ရဲ႕ရပ္တည္ခ်က

(စံေတာ္ခ်ိန္-ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုံးသပ္ေဆာင္းပါး)
video

အေမရိကရဲ႕ဂုဏ္သတင္းနဲ႔သေကၤတကို ေဒၚနယ္ထရမ့္ဖ်က္ဆီးေနၿပီလား

(စံေတာ္ခ်ိန္-ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုံးသပ္ေဆာင္းပါး)
video

အေမရိကန္ – တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲနဲ႔ အနာဂတ္စီးပြားေရး

(စံေတာ္ခ်ိန္-ႏိုင္ငံတကာေရးရာသုံးသပ္ေဆာင္းပါး)