႐ိုးရာမီးပုံး ဖန္တီးေသာ လက္တစ္စုံ

စံေတာ္ခ်ိန္_လူမႈဘ၀႐ုပ္ပုံလႊာ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္ေတြ တုန္းကေတာ့ ဒီလို သီတင္းကၽြတ္မီးထြန္းပြဲေတာ္ကိုေရာက္ရင္ ကေလးကစားစရာေတြ ၊ေနအိမ္ေတြမွာအလွဆင္တဲ့မီးပုံးေတြက ႐ိုးရာလက္မႈ နဲ႕လုပ္ထားတာေတြကိုေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားျမင္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ေပ်ာက္ကြယ္လာခဲ့ၿပီး ႐ိုးရာလက္မႈမီးပုံးေတြအစား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလုပ္တဲ့မီးပုံးေတြ၊ ကေလးကစားစရာေတြက ေနရာယူလာခဲ့ပါၿပီ။ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းမွာေျပာင္းလဲလာတဲ့...