၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္း မွန္ကူကြက္မ်ား(ဇြန္)

    "၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁ ရက္တြင္မူ ကမၻာ့ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ ဒုတိယအမ်ားဆံုး ထုတ္လႊတ္ေနသည္႕ ႏိုင္ငံႀကီးအား ဦးေဆာင္ေနေသာ သမၼတေဒၚနယ္ထရန့္က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏုတ္ထြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳလိုက္သည္။" ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာ တူညီခ်က္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု (၂၀၁၇ ဇြန္ ၁ ရက္) ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈျပႆနာသည္ နယ္ စည္းမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္။ မည္သူမည္၀ါ၊ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာ၊ ႀကီးသည္ ငယ္သည္လည္း မေရြးတတ္။ သို႔ျဖစ္ရာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ မႈျပႆနာသည္ တစ္ကမၻာလံုးေသြးစည္းႏိုင္မွ...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာသတင္း မွန္ကူကြက္မ်ား(ေမ)

"၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း အီရန္ႏွင့္ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ရယူထားသည့္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူညီခ်က္ကို သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က အသိအမွတ္ မျပဳလို။ အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မွ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသာ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါက ေျမာက္ကိုရီးယား ႏ်ဴကလီးယား ျပႆနာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာ ေခါင္းစားရေတာ့မည့္ ႏ်ဴကလီးယားျပႆနာတစ္ခု အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၌ ထပ္မံ ထြက္ေပၚလာဖြယ္ရွိသည္။" ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၏ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ရွိရင္းစြဲ ႏိုင္ငံေရး အစဥ္ အလာမ်ား ၿပိဳလဲလိုသူမ်ား၊ အမ်ဳိးသားေရး ၀ါဒီမ်ားႏွင့္ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းထားလို သူမ်ားအၾကား...

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား (ဧၿပီ)

"စင္စစ္အားျဖင့္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းႏွင့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔တုိ႔မွာ တစ္ခါတစ္ခါ ႏိုင္ငံေရးအထာခ်င္း၊ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆခ်င္း၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခ်င္း တူၾကသူမ်ားမဟုတ္ေပ။ သို႕ရာတြင္ သူတို႔ႏွစ္ဦးတြင္ ေတြ႔ႏုိင္သည္႕ တူညီေသာဘံုလကၡဏာတစ္ရပ္မွာ အမ်ဳိးသားေရး၀ါဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအေျချပဳ ႏုိင္ငံေရး ဓမၼစစ္သေဘာတရားကို မလြတ္တမ္း ကိုင္စြဲထားသူမ်ားျဖစ္သည္။" ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၆ ရက္) အာရွဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္အတက္အက် အျမန္ဆံုးႏိုင္ငံကို ျပပါဆိုလွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ကို ျပရေပလိမ့္မည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၁၉၁၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ အာဏာသိမ္းယူမႈႏွင့္...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား(မတ္ ၆)

      "ဗင္နီဇြဲလား ဖြဲ႕စည္းပုံတရား႐ုံးက လႊတ္ေတာ္အာဏာကို သိမ္းယူၿပီးေနာက္ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အ၀န္းက ဗင္နီဇြဲလားအစုိးရႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတရား႐ုံးတုိ႔၏ လုပ္ရပ္အား ဒီမုိကေရစီကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈအျဖစ္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။" ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအစုိးရ အဖြဲ႕ ႏုိင္ငံေတာ္တာ၀န္မ်ား ရယူခ်ိန္ကုိ ႏွစ္ ၇၀ နီးပါးၾကာ ျမန္မာ့ ျပည္တြင္းစစ္သံသရာကုိ ႏုိင္ငံေရးအရေဆြးေႏြးေျဖ ရွင္းရန္ အခါအခြင့္အသင့္ဆုံးအခ်ိန္အျဖစ္ ေလ့လာသူမ်ားက သတ္မွတ္ထားၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ပါတီတို႔၏ အဓိကႏုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္သည္လည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား(ေဖေဖာ္၀ါရီ)

"သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမိုက္ခ္ပင့္စ္တို႔က တတ္စြမ္းသမွ် အကာအကြယ္ ေပးခဲ့သည့္တိုင္ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံေပး မိုက္ကယ္ဖလင္းမွာ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေပးခဲ့သည္။ မိုက္ကယ္ဖလင္း ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရျခင္း၏ အက်ဳိးရလဒ္အျဖစ္ ႐ုရွားသမၼတပူတင္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္မည့္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အစီအစဥ္မ်ား ပ်က္ယြင္းခဲ့ရသည္။" ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ တ႐ုတ္တစ္ျပည္ေထာင္မူ၀ါဒ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၉ ရက္) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းေရး ကိစၥရပ္မ်ားျဖင့္ ဗ်ာမ်ားေနေသာ အေမရိကန္သမၼတသစ္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္...

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမၻာ့သတင္းမွန္ကူကြက္မ်ား(ဇန္န၀ါရီ)

          "အေမရိကန္တပ္မ်ားက အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးေနရခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကုိယ္တိုင္မွာမူ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ မကာကြယ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။" ကာယကံရွင္မ်ား မပါေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲ (၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္) ကုိလုိနီနယ္ခ်ဲ႕စနစ္သည္ ၂၀ ရာစုေခတ္တြင္ ေန၀င္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယေန႔ထက္တုိင္ ေျဖရွင္း၍ မဆုံးႏုိင္ေသာ သမုိင္း ျပႆနာမ်ားကုိ ကမၻာႀကီးအတြက္ အေမြအျဖစ္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ သည္။ ကုိလုိနီ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္က ခ်န္ရစ္ခဲ့သည့္ သမုိင္းျပႆနာ မ်ား...