စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာန

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာန

ေနျပည္ေတာ္႐ံုးခြဲလိပ္စာ

ပ(၁၁၅)၊ သေျပကုန္း၊ ပြဲ႐ံုတန္း၊ KBZ သေျပကုန္းဘဏ္ခြဲ(၄)အနီး၊
ဇမၼဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း-၀၉-၅၁၅၄၅၂၇

မႏၱေလး႐ံုးခြဲလိပ္စာ

အမွတ္(ဂ်ီ-၅၊ ဘီ)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးႏွင့္
ေယာမင္းႀကီးလမ္းေထာင့္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

-Ads-
-Ads-

ဖုန္း-၀၂-၅၁၅၃၄၅၂

စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၁၀၀/၁၀၂)၊ ခ်မ္းသာပလာဇာ(အေပၚဆံုးထပ္)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း – ၀၁-၈၆၁၀၅၈၁၊ ၀၁-၈၆၁၀၅၈၂

Hot Line – ၀၉-၉၅၆၂၇၄၃၂၄၊ ၀၉-၉၆၅၂၇၄၃၂၅

E-Mail – sdtimedaily@gmail.com

Fax – 01-8610583

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၅၅)၊ က်ီေတာ္အိမ္ရာ၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၀၁-၉၀၀၀၃၅၅ – ၃၅၆
Facebook – www.Facebook.com/standardtimedaily

Website – sdtimedaily.com

Email. – digital.newsroom@sdtimedaily.com

LATEST POSTS

ယမုံနာျမစ္ကမ္းေဘးက လြမ္းေမာဖြယ္ရာ တပ္ဂ္်မဟာ

အိႏၵိယႏိုင္ငံက ကမၻာ့အံ့ဖြယ္ေနရာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ တပ္ဂ္်မဟာ အေဆာက္အအုံႀကီးကို အားလုံးလည္း သိၾကမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ အာဂရာၿမိဳ႕မွာ ရွိပါတယ္။ နယူးေဒလီကေန တပ္ဂ္်မဟာသြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ရထားစီးၿပီးသြားလို႔ရေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ လက္မွတ္ဝယ္ယူဖို႔အခက္အခဲရွိတာေၾကာင့္ ရထားစီးမယ့္ခရီးစဥ္ကို မေတြးေတာ့ဘဲ ဟိုတယ္ကေန တပ္ဂ္်မဟာကိုတိုက္႐ိုက္သြားဖို႔ ကားအျပတ္ငွားခဲ့ပါတယ္။
- Advertisement -

-Ads-
-Ads-