စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာန

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာန

ေနျပည္ေတာ္႐ံုးခြဲလိပ္စာ

ပ(၁၁၅)၊ သေျပကုန္း၊ ပြဲ႐ံုတန္း၊ KBZ သေျပကုန္းဘဏ္ခြဲ(၄)အနီး၊
ဇမၼဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း-၀၉-၅၁၅၄၅၂၇

မႏၱေလး႐ံုးခြဲလိပ္စာ

အမွတ္(ဂ်ီ-၅၊ ဘီ)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးႏွင့္
ေယာမင္းႀကီးလမ္းေထာင့္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

-Ads-
-Ads-

ဖုန္း-၀၂-၅၁၅၃၄၅၂

စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၁၀၀/၁၀၂)၊ ခ်မ္းသာပလာဇာ(အေပၚဆံုးထပ္)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း – ၀၁-၈၆၁၀၅၈၁၊ ၀၁-၈၆၁၀၅၈၂

Hot Line – ၀၉-၉၅၆၂၇၄၃၂၄၊ ၀၉-၉၆၅၂၇၄၃၂၅

E-Mail – sdtimedaily@gmail.com

Fax – 01-8610583

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၅၅)၊ က်ီေတာ္အိမ္ရာ၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၀၁-၉၀၀၀၃၅၅ – ၃၅၆
Facebook – www.Facebook.com/standardtimedaily

Website – sdtimedaily.com

Email. – digital.newsroom@sdtimedaily.com

LATEST POSTS

သ႐ုပ္ေဆာင္ စဝ္ယြန္းဝတီဦးႏွင့္ေတြ႕ဆုံျခင္း

အလွမယ္တစ္ဦးအျဖစ္မွ သ႐ုပ္ေဆာင္ေလာကထဲသို႔ ေျခခ်လာၿပီျဖစ္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ စဝ္ယြန္း၀တီဦးသည္ onf Stellar Seven Entertainment ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားၿပီး ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္႐ိုက္ကူးေနၿပီျဖစ္သည္။ ဟစ္တိုင္႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးတြင္လည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားၿပီး အေဆာင္ဇာတ္လမ္းတြဲ အတြဲ(၁)တြင္လည္း ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားသည္။ လက္ရွိတြင္ အေဆာင္(အိပ္မက္နိဒါန္း) အတြဲ(၂)ကို...
- Advertisement -
-Ads-
-Ads-