စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာန

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာန

ေနျပည္ေတာ္႐ံုးခြဲလိပ္စာ

ပ(၁၁၅)၊ သေျပကုန္း၊ ပြဲ႐ံုတန္း၊ KBZ သေျပကုန္းဘဏ္ခြဲ(၄)အနီး၊
ဇမၼဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း-၀၉-၅၁၅၄၅၂၇

မႏၱေလး႐ံုးခြဲလိပ္စာ

အမွတ္(ဂ်ီ-၅၊ ဘီ)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးႏွင့္
ေယာမင္းႀကီးလမ္းေထာင့္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း-၀၂-၅၁၅၃၄၅၂

စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၅၅)၊ က်ီေတာ္အိမ္ရာ၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

ဖုန္း – ၀၁-၈၆၁၀၅၈၁၊ ၀၁-၈၆၁၀၅၈၂

Hot Line – ၀၉-၉၅၆၂၇၄၃၂၄၊ ၀၉-၉၆၅၂၇၄၃၂၅

E-Mail – sdtimedaily@gmail.com

Fax – 01-8610583

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၅၅)၊ က်ီေတာ္အိမ္ရာ၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၀၁-၉၀၀၀၃၅၅ – ၃၅၆
Facebook – www.Facebook.com/standardtimedaily

Website – sdtimedaily.com

Email. – digital.newsroom@sdtimedaily.com

LATEST POSTS

ဟယ္ရီေပၚတာ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေမွာ္တုတ္တံႏွင့္ မ်က္မွန္တို႔ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္

ဟယ္ရီေပၚတာ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွာ ဟယ္ရီေပၚတာ ဇာတ္ေကာင္အျဖစ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ မင္းသား ဒန္နီရယ္လ္ ရတ္ဒ္ကလစ္ဖ္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေမွာ္တုတ္တံနဲ႔ မ်က္မွန္တို႔ကို ေလလံတင္ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိတဲ့ေငြေတြကို လူမႈကူညီေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြဆီ လႉဒါန္းသြားမယ္လို႔ သိရွိရပါတယ္။ မ်က္မွန္နဲ႔ ေမွာ္တုတ္တံတို႔ဟာ ဟယ္ရီေပၚတာရဲ႕ထင္ရွားတဲ့အမွတ္အသားေတြျဖစ္ၿပီး...