စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာန

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာန

ေနျပည္ေတာ္႐ံုးခြဲလိပ္စာ

ပ(၁၁၅)၊ သေျပကုန္း၊ ပြဲ႐ံုတန္း၊ KBZ သေျပကုန္းဘဏ္ခြဲ(၄)အနီး၊
ဇမၼဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။

ဖုန္း-၀၉-၅၁၅၄၅၂၇

မႏၱေလး႐ံုးခြဲလိပ္စာ

အမွတ္(ဂ်ီ-၅၊ ဘီ)၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းမႀကီးႏွင့္
ေယာမင္းႀကီးလမ္းေထာင့္၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္။

-Ads-
-Ads-

ဖုန္း-၀၂-၅၁၅၃၄၅၂

စံေတာ္ခ်ိန္ေန႔စဥ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၁၀၀/၁၀၂)၊ ခ်မ္းသာပလာဇာ(အေပၚဆံုးထပ္)၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း – ၀၁-၈၆၁၀၅၈၁၊ ၀၁-၈၆၁၀၅၈၂

Hot Line – ၀၉-၉၅၆၂၇၄၃၂၄၊ ၀၉-၉၆၅၂၇၄၃၂၅

E-Mail – sdtimedaily@gmail.com

Fax – 01-8610583

စံေတာ္ခ်ိန္ဒစ္ဂ်စ္တယ္သတင္းဌာနလိပ္စာ

အမွတ္(၅၅)၊ က်ီေတာ္အိမ္ရာ၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊
မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း-၀၁-၉၀၀၀၃၅၅ – ၃၅၆
Facebook – www.Facebook.com/standardtimedaily

Website – sdtimedaily.com

Email. – digital.newsroom@sdtimedaily.com

LATEST POSTS

ဩစႀတီးယားတြင္ လူထုအုံႂကြမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္ ဖရီးဒမ္းပါတီဝန္ႀကီးမ်ားအားလုံး ရာထူးမွႏုတ္ထြက္

ဩစႀတီးယားလက္ယာစြန္းဖရီး ဒမ္းပါတီ(အက္ဖ္ပီအို)မွ ဝန္ႀကီးမ်ား အားလုံး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ေနျခင္း ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္သြားေၾကာင္း ဘီဘီစီက ထုတ္ျပန္သည္။ ဖရီးဒမ္းပါတီေခါင္းေဆာင္ ဟိန္း ခရစ္ရွန္စထေရ႕ခ္်သည္ ဒုတိယဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္လည္းျဖစ္ၿပီး ယခုသီတင္း...
- Advertisement -
-Ads-
-Ads-